Kauczuk naturalny może być zastępowany

Kauczuk naturalny może być zastępowany
Odkryto alternatywne źródła mogące zastąpić lateks i w konsekwencji wspierać pozyskiwanie naturalnego kauczuku.

Konsorcjum złożone z przedstawicieli świata biznesu i nauki pochodzących z Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kazachstanu, Niemiec, Szwajcarii i USA pracowało w ramach unijnego projektu EU-PEARLS. Budżet projektu wynosił 5,9 mln euro. Rzecz dotyczyła opracowania nowych możliwości produkcji i eksploatacji alternatywnych źródeł kauczuku i lateksu.

W ramach programu prowadzono badania nad potencjalnymi źródłami lateksu, tak by umożliwić europejskiemu przemysłowi uniezależnienie się od produktów azjatyckich. Celem było także wsparcie europejskich zakładów produkujących lateks.

W tym celu poddano badaniu m.in. niezwykłe genotypy gwajuli srebrzystej i mniszka kok-sagiz, czyli krzewów z rodziny astrowatych. Chodziło o sprawdzenie możliwości wykorzystania ich przy zastępowaniu importowanego do Europy lateksu naturalnego, a także ewentualne sprowadzenie upraw do Europy. Na razie bowiem gwajula występuje w Meksyku i USA, natomiast mniszek w stanie dzikim w Kirgistanie, Kazachstanie oraz na zachodnich krańcach Chin, choć co ciekawe jego rzadkie uprawy spotyka się także w Polsce.

Wynik badań jest taki, że naukowcy są przekonani, że gwajula srebrzysta może być uprawiana w regionie śródziemnomorskim, natomiast dla mniszka kok-sagiz odpowiedniejszymi będą kraje Północno-Wschodniej Europy.

Jak wiadomo lateksy naturalne mają kluczowe znaczenie dla pozyskiwania kauczuku naturalnego. Obecnie przedsiębiorstwa z Europy zmuszone są importować cały wykorzystywany przez siebie lateks. Lateks ten otrzymywany jest z kauczukowca, a jego największymi na świecie plantatorami są Indonezja, Malezja i Tajlandia.

Mimo podejmowanych starań nie udawało się do tej pory znaleźć odpowiedniego substytutu kauczuku naturalnego (kauczuk syntetyczny nie jest tu brany pod uwagę). Jednak dzięki projektowi EU-PEARLS wypracowano alternatywę. Pomoże ona uniknąć w przyszłości gwałtownych wzrostów cen tego surowca. W Hiszpanii już rozpoczęto wykorzystywanie gwajuli srebrzystej do produkcji biomasy na dużą skalę. Wiadomo też, że powstały także pierwsze prototypy opon z naturalnego lateksu pozyskanego z gwajuli srebrzystej i mniszka kok-sagiz.

Czytaj więcej: Guma, kauczuk 161