Kompozyty - materiały przyszłości

Kompozyty - materiały przyszłości…
"Prognozy są trudne, zwłaszcza gdy dotyczą przyszłości".

Autorstwo tych słów przypisuje się Nielsowi Bohrowi, Markowi Twainowi a nawet niemieckiemu komikowi Karlowi Valentinowi. Mimo, iż nikt nie wie dokładnie kto jest autorem tych słów, ich znaczenie jest nadal aktualne.

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami (nazywane kompozytami) posiadają niezliczoną ilość zalet. Charakteryzują się m. in. doskonałą odpornością na różnorodną gamę mediów. Wytwarzane z nich konstrukcje, mimo swej lekkości, moga być poddawane znacznym obciążeniom. Wykorzystanie materiałów kompozytowych pozwala na olbrzymią swobodę projektowania, umożliwiając dostosowanie ich do konkretnych obszarów zastosowania, co w konsekwencji znajduje swoje odzwierciedlenie w olbrzymim zróżnicowaniu tych materiałów. Z pewnością więc nie istnieje pojęcie jednego kompozytu.

Obecnie kompozyty można znaleźć m. in.: w budownictwie, motoryzacji, a także przemysłach: lotniczym, sportowym i rekreacyjnym oraz w niezliczonej gamie produktów elektronicznych. Pomimo różnorodności kompozytów, pewne ich cechy można "uogólnić". Posiadają mianowicie zdecydowanie olbrzymi potencjał wzrostu. Podkreśla się również ich rolę w rozwoju masowej motoryzacji - to zjawisko występuje już od wielu lat.

Rozwój rynku kompozytów - Europa

Tabela 1: Rozwój rynku kompozytów: Europa

Tabela 1 pokazuje rozwój europejskiego rynku materiałów kompozytowych w ciągu ostatnich 10 lat. Rozwój tego rynku wyraźnie zróźnicowany jest pod względem geograficznym. Podobnie wygląda to, gdy patrzymy na rozwój procesów technologicznych i produktów. Tutaj także widzimy obszary o dużym potencjale wzrostu ale i pewne tendencje spadkowe (Tabela 2).

Rozwój rynku kompozytów: Materiały i procesy technologiczne

Tabela 2: Rozwój rynku kompozytów: Materiały i procesy technologiczne

Biorąc pod uwagę te dane, szczególnie istotnym jest właściwe rozumienie specyfik poszczególnych rynków bądź aktualnych i przyszłych tendencji.

I chociaż nie nie da się realistycznie prognozować jak będzie rozwijał się rynek materiałów kompozytowych w ciągu najbliższych 10 lat, to jednak eksperci dzielą się swoimi poglądami i przedstawiają wyniki, które mogą mieć wpływ na ocenę przyszłości. I chociaż bywają one często subiektywne, to jednak w połączeniu z nieustannym powstawaniem nowych technologii i materiałów, pozwalają nam zarysować bardziej realistyczny obraz rozwoju tego rynku.

Trzeci Międzynarodowy Kongres Kompozytów (ICC), który odbędzie się w Stuttgarcie w dniach 18 i 19 września 2017 r. będzie właśnie okazją do wymiany poglądów. W ramach kongresu odbędzie się wiele sesji tematycznych, takich jak: Aplikacje, Procesy technologiczne, Rozwój Nowych Materiałów czy też Recykling i Zrównoważony Rozwój. Organizatorem kongresu jest AVK - niemieckie stowarzyszenie producentów kompozytów.

JL
Źródło: AVK
Foto: k-zeitung.de