Konferencja Naukowo-Techniczna "Advances in Coatings Technology - ACT’20"

Konferencja Naukowo-Techniczna…

Cykl konferencji „Advances in Coatings Technology“ jest największym wydarzeniem w sektorze farb i lakierów na terenie naszego kraju. Konferencje, organizowane w cyklu dwuletnim od roku 1995 na stałe już weszły do kalendarza spotkań naukowo-technicznych, poświęconych najnowszym zagadnieniom i osiągnięciom z zakresu farb i lakierów.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie nowych technologii otrzymywania powłok ochronnych, bardziej przyjaznych dla środowiska, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy między Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią w dziedzinie rozwoju farb i lakierów oraz pomiędzy nauką i przemysłem.

Jak informują organizatorzy, wydarzenie skupia przedstawicieli laboratoriów i przedsiębiorstw, reprezentujących producentów surowców do farb, wytwórców farb oraz aparatury do ich produkcji, jak również przedstawicieli środowisk akademickich i badawczo-rozwojowych.

Kto powinien być zainteresowany uczestnictwem w tej konferencji? - Konferencja ACT'20 skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i
jednostek naukowych. Z przyjemnością wysłuchamy referatów wytwórców nowych materiałów jak i naukowców mających nowe ciekawe pomysły, co umożliwi nawiązanie jeszcze bliższej współpracy. Dodatkowo mamy nadzieję, że usłyszymy także, między innymi, o nowościach w branży surowcowej, technikach aplikacji, analizy czy kierunkach rozwoju - mówi nam dr Beata Swinarew z Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

W trakcie poprzednich edycji konferencji zaprezentowano obszerny wachlarz technologii powłok ochronnych , obejmujący najnowsze osiągnięcia z tej dziedziny, w tym  surowce do farb i lakierów: polimery, żywice i spoiwa, pigmenty i wypełniacze oraz zagadnienia kolorystyki, nowej generacji środki pomocnicze i modyfikatory.

Do tematów wzbudzających żywe zainteresowanie należą osiągnięcia w zakresie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii wytwarzania wyrobów lakierowych, w tym: nanotechnologii, funkcjonalnych wyrobów lakierowych, wyrobów wodorozcieńczalnych, proszkowych, utwardzanych radiacyjnie

Tegoroczna edycja konferencji „Advances in Coatings Technology - ACT '20” , tak jak i poprzednie organizowana przez gliwicki Oddział Farb i Tworzyw - jednostki należącej do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, odbędzie się w dniach 1 - 3 grudnia 2020 r. w czterogwiazdkowym Hotelu Gorczowski w Chorzowie.

W tym roku będzie ona dotyczyć przede wszystkim nowości w zakresie bazy surowcowej dla wyrobów lakierowych, takich jak: żywice oraz ich syntezę (nowe polimery, organiczno-nieorganiczne systemy hybrydowe, biopolimery, "inteligentne" polimery), nowe pigmenty oraz aspekty związane z kolorystyką (pigmenty antykorozyjne, funkcjonalne, o wysokich parametrach jakościowych), wypełniacze (w tym funkcjonalne), nowe generacje środków pomocniczych i modyfikatorów (w tym biocydy) oraz rozpuszczalniki.

act-1

Sekcja dotycząca nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii wytwarzania wyrobów lakierowych obejmować będzie wodorozcieńczalne, high-solids, proszkowe, utwardzane radiacyjnie (UV/EB), funkcjonalne: przeciwporostowe i antykorozyjne, powłoki "inteligentne": higieniczne, nanostrukturalne, samoczyszczące, anty-graffiti, biopowłoki oraz nanotechnologie.

W trakcie konferencji poruszone zostaną również praktyczne zagadnienia zastosowań, jak powłoki samochodowe, dekoracyjne, przemysłowe na metal i drewno, okrętowe, ochronne i antykorozyjne oraz techniki aplikacji wyrobów lakierowych.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Advances in Coatings Technology - ACT '20” i zaprezentowania swoich prac w postaci referatów lub plakatów w wyżej wspomnianym obszarze tematycznym. Istnieje również możliwość promocji firmy w postaci: plakatu reklamowego, rozprowadzenia materiałów promocyjnych wraz z materiałami konferencyjnymi oraz stolika promocyjnego w sali (obok sali konferencyjnej).

Wskazówki dla Autorów i Osób wygłaszających referat lub prezentujących plakat:

  1. Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim i polskim z symultanicznym tłumaczeniem referatów i dyskusji.
  2. Czas prezentacji wynosi ok. 20 minut.
  3. Autorzy proszeni są o dostarczenie w terminie do 30 czerwca 2020 r.: tytułu referatu (plakatu) w języku angielskim i polskim, skrótu referatu (plakatu), do 120 słów w języku angielskim, oraz biografii osoby wygłaszającej referat, do 50 słów w języku angielskim.
  4. Tekst referatu (lub artykułu będącego przedmiotem plakatu) w j. angielskim do materiałów konferencyjnych do 10 stron formatu A-4, pisany czcionką 12 Times New Roman lub gotowa prezentacja w j. angielskim powinna zostać dostarczona w terminie do 30 września 2020 r.

formularz_act20.doc

Wszelkie materiały i zapytania należy kierować na adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice
Tel. 32/ 231 90 41 i 42; 
tel.: +48 575 436 716;
Fax:  32/ 231 2674;
e-mail: b.swinarew@impib.pl


Czytaj więcej:
Farby 48
Relacja 181
Nauka 119