Kongres Przemysłu Opakowań

Kongres Przemysłu Opakowań…
9 października 2012 r., w drugim dniu Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Logistyki Taropak w Poznaniu obradował będzie organizowany przez Polską Izbę Opakowań I Kongres Przemysłu Opakowań.

Na Kongresie spotkają się projektanci i producenci oraz użytkownicy opakowań, aby dokonać oceny stanu krajowego przemysłu opakowań oraz stopnia zaspokojenia potrzeb krajowego rynku na opakowania. Ważnym celem Kongresu będzie określenie kierunków i warunków dalszego rozwoju tej branży w świetle zmieniających się potrzeb rynku, a także postępu w dziedzinie jakości i funkcji opakowań. W szczególności chodzi o rosnące wymagania odnośnie bezpieczeństwa opakowań dla zdrowia i życia człowieka, a także dla środowiska naturalnego. Problematyce tej poświęcone będą m.in. referaty na temat bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań, wymagań jakie winny spełniać opakowania z punktu widzenia ochrony środowiska. Wiele uwagi poświęcone będzie zagadnieniom ochrony własności intelektualnej w branży opakowań, kształceniu kadr dla opakowalnictwa oraz roli i znaczeniu przemysłu poligraficznego.

- Uwzględniając tematykę Kongresu jego rolę i znaczenie dla branży opakowań, trzeba stwierdzić, iż warto będzie znaleźć się na Sali obrad i wziąć w nich czynny udział. A będzie ku temu okazja bowiem na trzy kongresowe sesje: inauguracyjną; referatową i plenarną przeznaczono ponad cztery godziny – tłumaczy Wacław Wasiak, dyrektor biura Polskiej Izby Opakowań oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu Przemysłu Opakowań. - Niestety koszt uczestnictwa trudno określić symbolicznym. Wynosi bowiem 480 zł + VAT, od osoby, co wynika z konieczności zbilansowania ogólnych kosztów tego przedsięwzięcia.

W ramach tej opłaty uczestnicy otrzymują monografię „Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta”, a także zaproszenie upoważniające do bezpłatnego wejścia w dniu Kongresu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz okolicznościowe gadżety. Będą mieć ponadto zapewniony lunch oraz wezmą udział w wieczornym towarzyskim spotkaniu (bankiecie), co stanowić będzie dodatkową okazję do kontaktów towarzyskich i biznesowych.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa oraz o kongresowej publikacji, zamieszczone są na portalu Polskiej Izby Opakowań. Tam tez można uzyskać formularz zgłoszenia udziału w tym wydarzeniu.