Konserwacja i czyszczenie form w przetwórstwie tworzyw

Konserwacja i czyszczenie…
Konserwacja i czyszczenie formy to działania, bez których nie sposób się obyć, chcąc mieć właściwe utrzymane formy stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Formy do przetwórstwa tworzyw wymagają bardzo starannej troski i nie wolno w tej materii działać w sposób chaotyczny i niezdyscyplinowany. Przetarcie formy oraz zastosowanie roztworu antykorozyjnego po zakończeniu cyklu produkcyjnego stanowią minimalny zestaw działań, które muszą być podjęte w celu zabezpieczenia formy.

Ważną cechą jest konserwacja odpowietrzeń. Z uwagi bowiem na krytyczny charakter odpowietrzeń, ich przekroje powinny być sprawdzane w trakcie każdej rutynowej konserwacji. Głębokość odpowietrzeń oraz wgłębienia, czyli deformacje linii podziału po przeciwnej stronie odpowietrzeń, powinny być sprawdzane z jeszcze większą dozą dokładności niż ma to miejsce zazwyczaj.

Odpowietrzenia należy poddawać modyfikacjom, jeżeli tylko ich głębokość jest mniejsza niż 0,01-0,015 mm. Każda przeszkoda, która blokuje odpowietrzenie, powinna zostać usunięta.

Jeszcze ważniejsze jest samo czyszczenie formy. Tutaj w zależności od rodzaju osadu, procedura czyszczenia zakłada dwie opcje.

Pierwsza to tzw. biały osad. Biały osad znany jest jako „osad P”, co jest związane z gromadzeniem się paraformaldehydu. Osad ten można usunąć przy pomocy alkoholu benzylowego lub przy pomocy izopropenylu. Częste czyszczenie formy przy pomocy tych rozpuszczalników w trakcie procesu produkcji pomaga z łatwością zapobiegać gromadzeniu się białego osadu.

Druga opcja związana jest z osadem przezroczystym lub barwionym. Taki osad nazywany jest „osadem S”. Można go najczęściej zaobserwować w pobliżu przewężek - dzieje się tak w przypadku nadmiernej siły ścinającej, która działa na tworzywo. Ponadto można go też spotkać na wypychaczach oraz wokół gorących miejsc.

Zastosowanie tego rodzaju „ścinającej" przewężki lub bardziej zrównoważonej temperatury formy powstrzymuje lub w znacznym stopniu zmniejsza gromadzenie się tego rodzaju osadu. Można go usuwać przy pomocy alkalicznych środków czyszczących. Przy czym wydajność środków czyszczących najłatwiej zwiększa się przez zastosowanie specjalnych kąpieli ultradźwiękowych.

Wykorzystano materiały firmy DuPont.