Konsorcjum pracuje nad utylizacją i segregacją folii z tworzyw sztucznych

Konsorcjum jedenastu podmiotów, w tym dwóch z Polski, zajmuje się stworzeniem europejskiego modelu, który pozwoli na skuteczną utylizację i segregację folii z tworzyw sztucznych.

Zagospodarowanie i recykling odpadów z tworzyw sztucznych należy obecnie do głównych problemów ochrony środowiska we wszystkich krajach rozwiniętych. Statystyki pokazują, że w Europie zużywa się aktualnie około 100 kg materiałów z tworzyw sztucznych na osobę w ciągu roku, a prognozy wykazują, że w 2013 r. ilość ta wzrośnie do 130 kg rocznie na osobę.

W skali europejskiej stanowi to prawie 4,8 milionów ton poliolefin typu LDPE, HDPE czy też polipropylenu. Chociaż w wielu ośrodkach badawczych w Europie i poza nią prowadzi się intensywne prace badawcze, to dotychczas jednak nie opracowano skutecznej metody recyklingu dla tego typu materiałów.

Problemy recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych zostały ujęte w przepisach unijnych i włączone do problemów badawczych szóstego programu Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom jeden z instytutów przemysłowo-badawczych z Hiszpanii - Lurederra - zainicjował prace nad zorganizowaniem międzynarodowego konsorcjum, które podjęłoby się wykonania urządzeń i kompleksowych rozwiązań służących do utylizacji i segregacji folii z tworzyw sztucznych. Po skompletowaniu uczestników konsorcjum opracowano i złożono w Komisji Europejskiej wspólny projekt badawczy. Otrzymał on wysokie pozytywne oceny i został przyjęty do finansowania.

Temat projektu to recykling podstawowy mieszanin folii poliolefinowych dla zastosowań o dużej wartości dodanej w przemyśle formowania nadmuchowego. Pod tą specjalistyczną nazwą kryje się bardzo obszerny zakres prac, obejmujący zarówno technologię procesu, jak też wykonanie urządzenia, w którym ten proces będzie realizowany.

Zadania konsorcjum to m.in. opracowanie skutecznej metody separacji poliolefinów z mieszanek odpadów przemysłowych i konsumenckich, opracowanie procesu termicznej obróbki wstępnej poliolefin, a także opracowanie metody wtórnej separacji poliolefin w celu uzyskania składu ich strumienia odpowiedniego dla technologii gorącego nadmuchu.

Kolejne cele stojące przed konsorcjum to zaprojektowanie urządzeń prototypowych w skali laboratoryjnej, półprzemysłowej i przemysłowej, wykonanie badań i optymalizacji procesu termicznego przygotowania folii oraz separacji i w końcu umożliwienie produkcji różnych elementów z odzyskanego strumienia poliolefinzapomocą metody gorącego nadmuchu. Oczekuje się, że około 90 proc. poliolefin LDPE zostanie odzyskane i powtórnie wykorzystane w produkcji.

W skład konsorcjum RECFINMIX wchodzi 11 instytucji z pięciu krajów członkowskich UE. W tym gronie znajduje się jedna duża firma, pięć małych i średnich przedsiębiorstw oraz trzy instytuty badawczo-rozwojowe. Nasz kraj reprezentuje firma Dr Ząber oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Polacy są odpowiedzialni za wykonanie takich zadań jak wsparcie w zakresie projektowania separatora w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej. Separator ma działać na zasadzie selektywnego skurczu termicznego poliolefin. Ponadto zielonogórska uczelnia powinna dokonać optymalizacji parametrów eksploatacyjnych separatora w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej w celu uzyskania oczekiwanych efektów separacji. Jej rola jest też wsparcie w planowaniu eksperymentów, projektowanie węzłów konstrukcyjnych separatora w skali przemysłowej oraz projektowanie urządzeń transportowych i zapewniających kontrolę nad procesem termicznej obróbki poliolefin i ich separacji. Ostatnim zadaniem jest pomoc w projektowaniu przemysłowej linii technologicznej w wersji komercyjnej.

Projekt należy do grupy projektów CRAFT (co-operative research), czyli dotyczy on problemów, w którym pewna liczba małych i średnich przedsiębiorstw z różnych krajów, mających konkretne problemy lub potrzeby, zleca wymagane badania zewnętrznemu podmiotowi, zachowując przy tym prawo własności wyników. Projekt ten jest jednym z instrumentów Unii Europejskiej wspierania badań naukowych i rozwoju technicznego krajów stowarzyszonych.

Czytaj więcej: Folia 291 Badania 135Forum

Bscr_eu

PC ABS i HIPS 2018-04-22

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Frohe_

Tampodruk wymagania? 2018-04-13

Reportaże