Konsumenci stawiają na bezpieczeństwo i łatwość korzystania z produktów

Konsumenci stawiają na bezpieczeństwo…

Zakrętki na uwięzi, które pozostaną przymocowane do butelki po jej otwarciu i w trakcie picia staną się codziennością dla konsumentów w UE już za kilka lat – w lipcu 2024 roku. Z tego powodu firma Sidel przeprowadziła badanie, by lepiej zrozumieć w jaki sposób konsumenci napojów postrzegają środowisko naturalne, poznać ich preferencje dotyczące zamknięć butelek oraz ich opinie na temat nowych zakrętek na uwięzi. Wyniki pokazują, że choć uczestnicy badania zgadzają się, że stosowanie tego rodzaju zakrętek przyczyni się do popularyzacji postrzegania plastikowych butelek jako bardziej ekologicznego rozwiązania, zakrętka powinna przede wszystkim gwarantować bezpieczeństwo produktu i łatwość korzystania z zawartości. 

W przeprowadzonym przez firmę Ales Research na zlecenie firmy Sidel badaniu dotyczącym zakrętek na uwięzi w okresie od czerwca do września 2020 roku wzięło udział przeszło 3200 dorosłych Europejczyków. Dzięki wywiadom internetowym i grupom fokusowym, konsumenci oceniali atrakcyjność, funkcjonalność i wpływ na środowisko zakrętek na uwięzi, wyrażając swoje obawy i poglądy dotyczące kwestii środowiskowych, a także swoich wymagań dotyczących opakowań napojów, oczekiwań wizualnych oraz użyteczności tego rodzaju zamknięć w czasie nalewania napoju do szklanki, picia z butelki oraz jej ponownego zakręcania. Celem firmy było zrozumienie oczekiwań konsumentów wobec tego rozwiązania, aby skuteczniej wspierać jego wdrażanie w przypadku produktów swoich klientów, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienia sukcesu ich nowych opakowań na rynku. 

Prostota korzystania ważniejsza od troski o środowisko

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że 87% uczestników zgadza się ze stwierdzeniem, że tworzywa sztuczne i wynikające z nich zanieczyszczenia są szkodliwe dla środowiska, a także że zakrętki stanowią część tego problemu. Jednocześnie 67% konsumentów jest przekonanych, że zmiana ich własnych zachowań w zakresie sortowania i ograniczania ilości odpadów może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Co ciekawe, 45% respondentów zdaje sobie sprawę z tego, że stosowanie zakrętek na uwięzi zmniejsza ryzyko zgubienia zamknięcia butelki, ponieważ pozostaje ono stale przymocowane do jej szyjki – dzięki temu można również uniknąć zabrudzeń. Zdecydowana mniejszość (26%) uważa, że zakrętki na uwięzi rzeczywiście przyczynią się do zmniejszenia ilości plastikowych śmieci na świecie. 

vcsprasset-3534731-705286-57d85406-b575-4b07-8684-6b66c21a665e-0

- Konsumenci mają bardzo praktyczne podejście do zamknięć butelek. Jak pokazują wyniki naszych badań, są zainteresowani przede wszystkim bezpieczeństwem produktów i łatwością ich użytkowania – interesuje ich przede wszystkim możliwość stwierdzenia, czy zakrętka została odkręcona zanim wzięli do ręki napój, a także łatwość ponownego zamknięcia butelki. Dla konsumentów ważna jest także szczelność zamknięcia, która pozwala uniknąć niepotrzebnych wycieków - wyjaśnia Simone Pisani, dyrektor ds. rozwoju produktów i sprzedaży w firmie Sidel. Z badania wynika także, że konsumenci zwracają uwagę na użyteczność samej zakrętki – prostotę otwierania i zamykania butelki lub przelewania napoju do innych pojemników. Ostatnie kryterium wyboru dotyczy atrakcyjności samej zakrętki, zabezpieczenia przed dziećmi oraz łatwość recyklingu butelki i zakrętki. Jak zauważa Pisani: „ten stan rzeczy może ulec zmianie w przyszłości, gdy klienci w większym stopniu uświadomią sobie korzyści dla środowiska, jakie niosą ze sobą zakrętki na uwięzi”.

Preferencje dotyczące zakrętek

W trakcie badania poproszono również konsumentów o porównanie istniejących zakrętek z niektórymi prototypami zakrętek na uwięzi, zarówno zatrzaskowymi, jak i standardowymi zakrętkami, które mają zostać wprowadzone na rynek UE, a także z wykorzystywanymi dotychczas zakrętkami sportowymi. Wyniki ankiety pokazały, że dotychczas nie istnieje rozwiązanie zaspokajające wszystkie potrzeby – pierwsze wrażenia konsumentów na temat zatrzaskowych zakrętek wskazuje, że jest to zupełnie przełomowy produkt, który zaskoczył uczestników badania. Po początkowym zdziwieniu, konsumenci docenili łatwość otwierania butelki jedną ręką. W przypadku zakrętek na uwięzi zaobserwowano, że przeszkadzają one w piciu ze względu na to, że zawadzają o nos i usta. Sportowe nakrętki bywają trudne do otwarcia, a ich konstrukcja w naturalny sposób utrudnia przelanie produktu do kubka lub szklanki.

- Wyniki badania wskazują jednak, że klienci znacznie chętniej wybiorą zakrętki na uwięzi, zakrętki zatrzaskowe typu snap-on i zakrętki sportowe, niż tradycyjne zamknięcia – głównie ze względu na to, że ich otwieranie jest równie łatwe i płynne jak w przypadku obecnych rozwiązań. Zakrętki snap-on cieszą się szczególną popularnością ze względu na możliwość otwierania butelki jedną ręką - dodaje Simone Pisani. Dodatkowo klienci uważają, że zastosowanie nowych rozwiązań wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego. Co najważniejsze, konsumenci zdecydowanie odnieśli się pozytywnie do faktu, że zakrętki na uwięzi pozostają połączone z butelką, ponieważ dzięki temu są czystsze i zmniejsza się prawdopodobieństwo ich zgubienia. 

 Zrównoważona przyszłość

Jak informowaliśmy wcześniej, w 2019 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę dotyczącą tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, której celem jest zmniejszenie ilości oraz wpływu  wybranych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, a także promowanie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w całej Unii Europejskiej. Dyrektywa ta wyznacza jasne cele obejmujące między innymi obowiązkowe wprowadzenie na rynek zakrętek na uwięzi we wszystkich pojemnikach na napoje o pojemności do 3 litrów do 2024 roku, a także wymóg osiągnięcia co najmniej 25% zawartości rPET w produkowanych pojemnikach z tworzyw sztucznych oraz zbierania co najmniej 77% wszystkich tego rodzaju opakowań do 2025 roku. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym nie jest wyłącznie pomysłem Unii Europejskiej – propozycja Wspólnoty jedynie wpisuje się w globalne dążenia w tym kierunku. Teraz to w rękach firm leży przekształcenie przepisów w możliwości biznesowe.