Krzemionka z nanocząsteczkami do tworzyw sztucznych

Krzemionka z nanocząsteczkami do tworzyw sztucznych
Firma Brenntag wprowadziła do swej oferty innowacyjny produkt o nazwie Navia. To krzemionka z nanocząsteczkami srebra o działaniu biostatycznym, czyli hamującym wzrost bakterii.

Metoda wytwarzania krzemionki z nanocząsteczkami srebra powstała dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii oraz dawnej wiedzy na temat właściwości antybakteryjnych srebra. Produkt ten łączy zalety nanoskali, mianowicie wysoką aktywność biostatyczną nanosrebra oraz zalety mikroskali, czyli krzemionkę pełniącą rolę nośnika ułatwiającego aplikację produktu w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki swoim unikalnym właściwościom krzemionka z nanocząsteczkami srebra znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, również branży tworzyw sztucznych.

Aplikacja surowca odbywa się z wykorzystaniem istniejącego parku maszynowego, nie wymaga dodatkowych nakładów na modernizację linii technologicznych. Aplikacja odbywa się najczęściej z wykorzystaniem masterbaczy z surowcem.

Navia sprawdza się w zastosowaniach dla opakowań produktów spożywczych, kosmetycznych, farmaceutycznych, systemów klimatyzacji elementów AGD. W opakowaniach wykonanych z kilku warstw surowiec Navia aplikowany jest tylko do warstwy wewnętrznej, mającej kontakt z produktem spożywczym, w postaci masterbacza o stężeniu np.: 1 proc. nanocząsteczkek srebra, tak aby w produkcie finalnym stężenie wynosiło 0,1 proc. Skuteczność produktu Navia została potwierdzona na tworzywach sztucznych, takich jak np. polipropylen, polietylen, poliamid, polistyren i polichlorek winylu.

Folia polietylenowa z krzemionką Navia może być stosowana do wszystkich rodzajów żywności. Na dwóch poniższych obrazach przedstawiono zalety działania nowego produktu w ofercie Brenntaga.

Navia, Brenntag


Navia, Brenntag


Czytaj więcej: Dodatki do tworzyw 95

Dystrybutor surowców chemicznych, tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych i naturalnych oraz opakowań
 

Dystrybutor surowców chemicznych, tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych i naturalnych oraz opakowań o różnych zastosowaniach

Polska