Łatwiejszy recykling opakowań wielomateriałowych

Łatwiejszy recykling opakowań wielomateriałowych
Jak poinformował wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk, jego resort przygotował zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie recyklingu i odzysku opakowań wielomateriałowych, które obniżają wymagane w tym roku poziomy odzysku i recyklingu - odpowiednio do 14 i 10 proc. Przyczyną zmian w projekcie rozporządzenia jest fakt, iż odpowiednie rozporządzenia nie pojawiły się w 2013 roku. Rozporządzenie może zostać podpisane jeszcze w tym tygodniu.

W porównaniu z pierwotnym projektem rozporządzenia zrezygnowano z różnicy w poziomach odzysku i recyklingu w poszczególnych grupach opakowań wielomateriałowych w zależności od dominującego w nich materiału, np. aluminium, stali, papieru czy drewna. W 2014 r. poziom recyklingu i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych będzie więc ujednolicony.

W kolejnych latach te poziomy będą systematycznie rosnąć: np. w 2015 poziomy odzysku i recyklingu wyniosą 20 i 16 proc. dla opakowań wielomateriałowych, w których dominują tworzywa sztuczne i drewno, zaś dla pozostałych materiałów poziomy wyniosą 20 i 18 proc.

W 2020 roku i w kolejnych latach poziom recyklingu dla opakowań wielomateriałowych, w których dominują tworzywa sztuczne wyniesie 23,5 proc, dla aluminium i stali 51 proc., tektury i szkła 61 proc., dla drewna 16 proc.

Przedstawiciel MŚ poinformował, że w 2014 r. nie trzeba poddawać recyklingowi opakowań po środkach niebezpiecznych, np. nawozach.

Nowe rozporządzenie dotyczące poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i środków niebezpiecznych dotyczy tylko porozumień zawieranych z marszałkami województw. Jeśli więc przedsiębiorca nie zdecyduje się przystąpić do takiego porozumienia, będzie musiał osiągać do końca 2014 r. poziomy odzysku i recyklingu określone w załączniku do ustawy o opakowaniach, tj. poddawać recyklingowi 23,5 proc. tworzyw sztucznych, 51 proc. aluminium, 51 proc. stali i blachy, 61 proc. papieru i tektury, 61 proc. opakowań ze szkła i 16 proc. opakowań z drewna.

Czytaj więcej: Opakowania 1103 Recykling 416