Luksemburska spółka udziałowcem Can-Pack

Luksemburska spółka udziałowcem Can-Pack
Jak poinformował zarząd spółki Can-Pack, od 9 sierpnia br. jedynym udziałowcem spółki stała się firma Giorgi International Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu. Jest ona w całości własnością spółki F&P Holding Co., Inc. z siedzibą w Blandon (USA), która w dalszym ciągu kontroluje Can-Pack SA. Zmiana akcjonariusza ma zatem charakter czysto organizacyjny i wiąże się z wydzieleniem nadzoru korporacyjnego nad spółkami zależnymi od F&P Holding Co., Inc., działającymi poza Stanami Zjednoczonymi, do spółki celowej utworzonej w Luksemburgu.

Can-Pack jest jednym z wiodących producentów opakowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie spółka działa w pięciu segmentach - puszek do napojów, opakowań dla żywności i chemii, opakowań szklanych, zamknięć do butelek oraz usług deweloperskich.