Metoda ErgoCell do wtryskiwania tworzyw

Metoda ErgoCell do wtryskiwania tworzyw
Metoda ErgoCell jest jedną ze specjalnych technik, przy pomocy których następuje wtryskiwanie tworzyw.

Mówiąc o ErgoCell ma się na myśli metodę wtryskiwania tworzyw wspomaganych gazem, która w największym skrócie polega na wtryśnięciu do gniazda formy pewnej ilości tworzywa, a następnie wprowadzeniu za pomocą odpowiedniej dyszy do wypraski gazu pod wysokim ciśnieniem. Za pomocą tej techniki można otrzymywać kształtki wtryskowe o różnych grubościach ścianek, co przede wszystkim prowadzi do oszczędności użytego surowca.
Metoda ErgoCell odnosi się do wtryskiwania tworzyw spienionych i zakłada wtrysk gazu w fazie plastyfikacji.

W technice tej stosuje się wtryskarki z tradycyjnym systemem uplastyczniania, jakkolwiek na jego końcu umieszczane są głowice mieszające. W momencie dozowania tworzyw ślimak pobierający tworzywo połączony jest pobierakiem z mikserem, co powoduje jego równoczesne obracanie się. Jednocześnie dysze gazowe podają dokładne porcje gazu, który za sprawą rotującego miksera jest mieszany z uplastycznionym już wcześniej tworzywem, przechodząc w jednorodny układ jednofazowy. Dozowanie gazu następuje z instalacji zewnętrznej, która jest ściśle połączona z układem sterowania wtryskarki. Po uplastycznieniu tworzywa przychodzi kolej na jego wtrysk. Jest on zazwyczaj prowadzony z bardzo znaczącą prędkością.

Jeszcze innym wyróżnikiem metody jest spadek ciśnienia w gnieździe. W efekcie powstaje tzw. struktura drobnokomórkowa. Ciśnienie rozprężanego gazu przejmuje funkcję docisku, pozwalając na pełne wypełnienie gniazda i tym samym wyeliminowanie uciążliwych zapadnięć. W niektórych przypadkach można też stosować krótki docisk.

Jako gaz stosowany jest z reguły dwutlenek węgla. Do największych zalet metody należy zmniejszenie masy nawet do jednej trzeciej w tworzonych elementach oraz mniejsze odkształcenia i brak występowania zapadnięć na powierzchni wyprasek. Możliwe staje się ponadto zmniejszenie temperatury wtrysku, ciśnienia oraz zwiększenie dróg płynięcia tworzywa.Tarners
Tarners

Wysłany: 2012-04-15 12:24:20

Witam.Jestem ciekaw czy powyższą metodę można zastosować do produkcji wyrobów ze spienionego PVOH?

Iebm
Iebm

Wysłany: 2012-04-15 20:13:38

Ta technika nie jest zbyt młoda :)