Metoda offline do uszlachetniania połysku opakowań

Metoda offline do uszlachetniania połysku opakowań
Metoda uszlachetniania połysku opakowań offline jest często wykorzystywana w branży fleksograficznej przy różnego rodzaju opakowaniach.

Uszlachetnianie opakowań wykonywanych metodą offline to z reguły domena wyspecjalizowanych zakładów usługowych. W offsecie arkuszowym tylko niektóre drukarnie pudełek składanych - obok technologii wytłaczania oraz tłoczenia - są wyposażone również w maszyny przeznaczone do uszlachetniania połysku offline. Warto jednak wiedzieć, że w zależności od rodzaju produktu drukowego wybiera się między dwiema technologiami, mianowicie lakierowaniem oraz laminowaniem folią. Pomimo że stopień połysku osiągnięty metodą uszlachetniania offline przewyższa najczęściej wartość połysku w uszlachetnianiu inline, nie stanowi to jednak usprawiedliwienia dla wyższych kosztów metody offline. Należy w związku z tym sprawdzić inne kryteria.

Uszlachetnianie offline czy inline?
Uszlachetnianie „offline”, czyli wykonywanie poszczególnych etapów uszlachetniania – w jednym albo większej ilości samodzielnych przebiegów – odbywające się na specjalnych maszynach jest oczywiście droższe niż uszlachetnianie opakowań metodą „online”, tzn. w obiegu razem z procesem drukowym. Dlatego też oczywiste jest, że maszyny do offsetu arkuszowego mają zintegrowane zespoły lakierujące. Pomimo to uszlachetnianie połysku offline ma swoją zasadność.

Jego stosowanie jest pożądane gdy mam się na celu osiągnięcie szczególnie wysokiego połysku opakowań, np. dzięki grubszym warstwom lakieru albo kalandrowaniu. Warto też korzystać z tej metody uszlachetniania opakowań, gdy drukarnia musi zlecić tę usługę innym wykonawcom, bo np. nie ma do dyspozycji lakierowania inline albo konfiguracji umożliwiającej dwustronne lakierowanie.

Metoda ta jest wykorzystywane także wtedy, gdy opakowania wymagają dość rzadkiego uszlachetniania połysku, a ciągła praca zespołu lakierującego inline byłaby zbyt droga. Warto też wiedzieć, że uszlachetnianie połysku offline musi być łączone z innymi metodami uszlachetniania, np. za pomocą pokrycia warstwą środka klejącego, musi zostać lakierowany cały format arkusza, co w maszynie drukarskiej nie jest możliwe ze względu na brzegi dla łapek.

Wprawdzie wyraźna większość wszystkich uszlachetnień połysku oraz uszlachetnień ochronnych jest wykonana metodą inline, to jednak obydwa segmenty – inline oraz offline – urastają za kluczowe na rynku wobec wzrastającej konieczności coraz wyższego stopnia uszlachetniania produktów drukowych i opakowaniowych.

Lakierowanie i kaszerowanie
Lakierowanie offline, w przeciwieństwie do lakierowania inline, ma tę zaletę, że jest stosowane na suche farby i to bez względu na zastosowane typy farb drukarskich. W maszynach lakierujących są stosowane różne technologie. Oznaczone maszyny nanoszą lakier za pomocą wałków i regulują grubość warstw przez lepkość oraz odstęp pomiędzy wałkami. Różnice polegają na tym, że niektóre maszyny lakierują jednostronnie, pozostałe zaś dwustronnie.