Mieczysław P. Sudnik na czele Amcor PET w Polsce

Mieczysław P. Sudnik na czele…
Mieczysław P. Sudnik został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Amcor PET Packaging w Polsce. Będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju spółki w regionie Centralnej i Wschodniej Europy. Koncern Amcor Ltd. plasuje się w gronie liderów międzynarodowego rynku opakowań. Rocznie generuje przychody na poziomie 14 miliardów USD.

Mieczysław P. Sudnik posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie zarządzania złożonymi strukturami organizacyjnymi. Pracował w Polsce, Grecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Hong-Kongu.

W ciągu ostatnich pięciu lat Mieczysław P. Sudnik pełnił funkcję Dyrektora Generalnego firmy Tetra Pak w Grecji. Odpowiadał również za działalność firmy na Malcie, Cyprze i w Izraelu. Głównym zadaniem było przekształcenie firmy w organizację skoncentrowaną na obsłudze klienta, wzroście produktywności i generowaniu sprzedaży. Skuteczne przeprowadził proces zmiany kultury organizacyjnej. Doprowadził do wzrostu rentowności firmy w regionie o 15%.

Mieczysław P. Sudnik / Amcor PET Packaging Central & Eastern Europe
Mieczysław P. Sudnik był związany z firmą Tetra Pak od 1987 roku. Jako Dyrektor Generalny polskiego oddziału stworzył podstawy dynamicznej ekspansji firmy w regionie. W trakcie 10 lat zarządzania zbudował stabilną strukturę organizacyjną spółki i doprowadził do zdobycia przez firmę pozycji lidera. W 1997 roku przejął zarządzanie oddziałem Tetra Pak w Irlandii. Firma osiągnęła wówczas wzrost przychodów na poziomie 20%. Po dwóch latach podjął się zadania rozwoju greckiego przedstawicielstwa koncernu.

Karierę zawodową rozpoczął jako Marketing Manager w szwajcarskim oddziale Levi Strauss & Co. w Genewie. Pięć lat później związał się z firmą Santrade Ltd, odpowiadającą za operacje handlowe szwedzkiego producenta maszyn i narzędzi Sandvik. W latach 1986-1987 współpracował z firmą doradczą Gira Research Association. W 1987 roku podjął się stworzenia polskiego oddziału Tetra Pak.

Mieczysław P. Sudnik jest doktorem nauk o zarządzaniu Bournemouth University Business School w Wielkiej Brytanii odbierając dyplom Doctor of Business Administration. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem relacjami z klientem. Z wyróżnieniem ukończył studia MBA w Manchester Business School. Uczestniczył jako prelegent w licznych międzynarodowych seminariach i konferencjach.

* * *
Amcor PET Packaging jest wiodącym dostawcą opakowań typu PET. Odbiorcami produktów firmy są największe przedsiębiorstwa branży spożywczej na całym świecie. Opakowania dostarczane przez Amcor stanowią podstawę przechowywania i ochrony wszelkiego rodzaju napojów chłodzących, izotonicznych i alkoholowych, jak również wody, soków i sosów. Amcor Pet Packaging dysponuje 70 fabrykami usytuowanymi w 23 krajach świata. Stanowi część koncernu Amcor Ltd., który jest jedną z największych globalnych organizacji produkujących opakowania z plastiku, włókien, metalu i szkła. Amcor Ltd. świadczy szeroko rozumiane usługi związane z opakowaniami. Amcor PET Packaging zatrudnia około 5,8 tys. pracowników na całym świecie. Roczna sprzedaż kształtuje się na poziomie 2,3 miliarda USD.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 449