Modne kolory Grafe

Modne kolory Grafe Kiedy oglądamy dzisiaj filmy z minionych dziesięcioleci, zachwycamy się kolorami ubrań, wyposażenia wnętrz lub designu. Możemy jednak być pewni, że w przyszłości tak samo będą widzieć to nasze dzieci! Kolory przez cały czas podlegają zmianom – zależy tylko od osobistego nastawienia, czy podążymy za aktualnym trendem. Zwykle odbywa się to jednak, w sposób bardziej lub mniej nieświadomy. Kolory wpływają na nasze działanie, to nie ulega wątpliwości.

Aby móc zastosować jakiś kolor w sposób zorientowany na osiągnięcie określonego celu, trzeba mieć jasność, co do tego, jakie wypowiedzi mają zostać poczynione i jakie odczucia chcemy przekazać. Oprócz tego duże znaczenie ma identyfikacja grupy docelowej, właściwy dobór barw może w decydujący sposób wpływać na potencjalnego kupującego lub użytkownika produktu.

Każdy kolor wiąże się z określonym oddziaływaniem i określonymi odczuciami, a tym samym budzi różne skojarzenia. Otoczenie produktu w danym odcieniu również odgrywa tutaj ważną rolę. Kolory rzadko występują samodzielnie, zwiększają one spektrum swojego oddziaływania przez efekty, rozwijają się w otoczeniu różnych barw.

Design Center Grafe pomaga swoim klientom przy doborze kolorów ich produktów, a tym samym wspiera ich przy realizowaniu skutecznych reklamowo koncepcji i strategii. Zespół GRAFE zajmuje równocześnie pozycję eksperta od kolorów oraz twórcy rozwiązań. Kolor nie jest jedynie suchym pojęciem, on żyje, generuje synergię i emocje. Kolor ożywia świat!

WORK-LIFE-BALANCE
Za pojęciem WORK-LIFE-BALANCE skrywa się zrównoważona proporcja pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Pod tym względem szczególnie ważne jest to, by prywatne interesy lub życie rodzinne szły w parze z obowiązkami zawodowymi. Taka harmonia obejmuje także radość z pracy, stanowisko, na którym pracownik czuje się dobrze i na którym jest gotowy do samorealizacji, tak samo, jak w rodzinie i w gronie przyjaciół.

W związku z tematem „WORK-LIFE-BALANCE“ Design Center Grafe ponownie przedstawia – ze względu na duże zainteresowanie klientów – modne kolory na rok 2011.

Czytaj więcej:
Barwniki 104

Barwniki, koncentraty barwiące, tworzywa
 

Barwniki, koncentraty barwiące, tworzywa barwione w masie, stabilizatory termiczne, środki poślizgowe i smarne, antyblokery, stabilizatory UV, uniepalniacze

Polska, 42-700 Lubliniec, Oleska 85