Modulast PUR zmniejsza zużycie polioli i izocyjanianów

Modulast PUR zmniejsza zużycie…

Międzynarodowe łańcuchy dostaw od 2020 roku są zakłócone przez pandemię COVID-19, a wąskie gardła dostaw zostały dodatkowo pogłębione przez efekt wojny Rosji z Ukrainą. Powód wystarczający, by wykorzystywać zasoby jak najbardziej ekonomicznie. Najnowszy przykład z branży: dzięki modyfikatorowi Modulast PUR producenta chemii specjalistcznej Lanxess można zmniejszyć zużycie polioli i izocyjanianów przy zachowaniu, a często także poprawie właściwości fizycznych w zastosowaniach termoplastycznych poliuretanów (TPU) i CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers).

Najwyższa czystość i najniższa liczba OH

Modulast PUR to zastrzeżony dibenzoesan wykazujący najwyższą czystość (> 98%) i najniższą liczbę hydroksylową (<2 mg KOH/g) na rynku. Oferuje doskonałą kolorystykę, odporność na ścieranie i kompresję, a dzięki doskonałej kompatybilności ma wyjątkowo niskie tendencje do migracji.

Oszczędność surowców i kosztów produkcji

Dzięki dodaniu modyfikatora w ilości do 30% masy, a zwykle 20 % masy, można znacznie zmniejszyć zużycie szczelnych polioli i izocyjanianów, a tym samym całkowite koszty surowców. Proces produkcyjny korzysta z obniżonego zakresu temperatur formowania/formowania, co prowadzi do skrócenia czasu cyklu i zwiększenia wydajności.

lxs-img-sports-shoes-modulast-pur

Doskonałe właściwości mechaniczne

Wysoka czystość Modulast PUR i jego niska wartość hydroksylowa skutkuje bardziej kompletnymi i wydajnymi reakcjami poliolu i izocyjanianu, co pozwala na zachowanie doskonałych właściwości mechanicznych poliuretanu, np. wysokiej nośności (compression set) oraz doskonałej wytrzymałości i ciągliwości, co zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia części (abrasion resistance).

Modulast PUR jest łatwy w obsłudze dzięki doskonałemu profilowi HSE oraz faktowi, że w USA i Kanadzie nie jest wymagane etykietowanie.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska