Moplen EP3134 - kopolimer do wytwarzania opakowań sztywnych metodą wtrysku

Moplen EP3134 - kopolimer do wytwarzania opakowań sztywnych metodą wtrysku
BOPS w swej ofercie handlowej zawiera najnowszy produkt Moplen EP3134, który jest wytwarzany przez LyondellBasell w Europie Zachodniej przy użyciu wysokowydajnego katalizatora metaloorganicznego, który nie zawiera ftalanów. Moplen EP3134 to rozwojowy kopolimer udarowy do wytwarzania opakowań sztywnych i wyrobów konsumenckich metodą formowania wtryskowego.

Atrakcyjne gatunki polipropylenu Moplen

Atrakcyjny wygląd opakowania często decyduje o powodzeniu produktu, który się w nim znajduje. Dlatego też przetwórcy poliolefin do produkcji opakowań wybierają takie gatunki, które w równym stopniu posiadają szeroką paletę właściwości spełniających wymagania użytkowe wyrobu końcowego, jak i zapewniających ich doskonały wygląd. Produktami odpowiadającymi tym wymaganiom są m.in. liczne gatunki polipropylenu, oferowane przez BOPS i dedykowane branży opakowań sztywnych, która wykorzystuje metodę formowania wtryskowego do produkcji opakowań przemysłowych, takich jak np. wiadra o zróżnicowanym kształcie i szerokim zakresie pojemności.

Wyroby takie mają szeroką gamę zastosowań i mogą być wykorzystywane m.in. do pakowania farb malarskich i produktów budowlanych, ale także w segmencie żywnościowym. Atrakcyjność gatunków polipropylenu polega również na tym, że dają one możliwość wytwarzania opakowań cienkościennych w szybkim cyklu oraz pozwalają na łatwe etykietowanie lub nadruk, przy zachowaniu odporności mechanicznej na uderzenie i w teście zrzutowym.

Ze względów logistycznych i z powodu wymogów handlu detalicznego, bardzo istotne znaczenie ma sztywność formowanego opakowania, umożliwiająca także zachowanie jego kształtu po napełnieniu i ułożeniu kilku warstw na palecie. Wykorzystanie polipropylenu Moplen daje takie możliwości.

Moplen EP3134 ze względu na obecność efektywnego środka nukleującego, charakteryzuje się zdecydowanie lepszą kombinacją sztywności i udarności w porównaniu do innego gatunku kopolimeru polipropylenu, który do tej pory był chętnie stosowany w segmencie cienkościennych pojemników do zastosowań przemysłowych. Moplen EP3134 zawiera także skuteczny pakiet antystatyczny. Gatunek ten również charakteryzuje się połączeniem wysokiej płynności z odpowiednio łatwym i kontrolowanym odformowaniem i zapewnia realizację procesu produkcji na wysokowydajnych wtryskarkach.

W odróżnieniu od typów o kontrolowanej reologii, nowy gatunek Moplen EP3134 jest wytwarzany bezpośrednio w procesie polimeryzacji w obecności bezftalanowego katalizatora Zieglera-Natty piątej generacji. Spełnia on zatem wymagania w zakresie dopuszczenia do kontaktu z żywnością i charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami organoleptycznymi ze względu na wyższą czystość bazowego polimeru.

Moplen EP3134 może być stosowany do produkcji:
  • cienkościennych opakowań i pojemników do żywności oraz wyrobów nieżywnościowych, z nadrukiem lub zdobionych z wykorzystaniem technologii IML, dodatkowo o bardzo dobrych właściwościach estetycznych,
  • artykułów użytkowych gospodarstwa domowego,
  • skrzynek transportowych,
  • zabawek i sprzętu rekreacyjnego,
  • elementów sprzętu i urządzeń AGD.
Moplen EP3134 oferuje dobrą płynność w stanie stopionym, porównywalną do innych gatunków kopolimerów polipropylenu do wytwarzania opakowań sztywnych.

Nowy gatunek charakteryzuje się lepszym połączeniem sztywności i udarności w porównaniu do gatunku referencyjnego. Dodatkowo, w testach na obciążenie statyczne, Moplen EP3134 oferuje też lepsze parametry w przypadku cienkościennych pojemników do zastosowań przemysłowych.

Żródło: BOPS