Motoryzacja siłą napędową branży kompozytów

Jak z perspektywy Niemiec wygląda polska branża kompozytów?
Z naszego punktu widzenia polskie firmy są coraz bardziej konkurencyjne, zwłaszcza w dziedzinie produkcji z użyciem form otwartych metodą laminowania ręcznego lub natryskowego.

Przy tym zarobki w Polsce wydają się wyższe niż w poprzednich latach, zaś jakość produktów jest często na tym samym poziomie, co w Niemczech.

W ubiegłym roku powstała nowa organizacja dla niemieckiej branży kompozytów – Composites Germany, choć już wcześniej istniały cztery inne stowarzyszenia dla poszczególnych sektorów branży. Jakie były cele powołania nowej instytucji i w jaki sposób Composites Germany wspiera branżę?
Poprzez powołanie stowarzyszenia Composites Germany cztery silne organizacje działające w niemieckiej branży kompozytów chciały wzmocnić branżę przede wszystkim w zakresie badań i rozwoju, poprzez określenie wspólnych celów oraz uwzględnienie nakładających się czasem interesów. Cztery organizacje: AVK - Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V., Carbon Composites e.V. (CCeV), CFK Valley Stade e.V. (CFK-Valley) oraz VDMA Forum Composite Technology zachowując swą niezależność połączyły swoje siły w celu sprostania wyzwaniom przyszłości: opracowaniu kompozytów o wysokich właściwościach oraz wdrażaniu automatyzacji produkcji, które są szczególnie ważne w przypadku Niemiec.

Jednym z głównych problemów branży kompozytów jest recykling. Czy Composites Germany jest zaangażowana w działania w tym obszarze?
Częścią naszych statutowych działań jest "wsparcie i promocja stałego rozwoju efektywnych energetycznie i surowcowo procesów". Organizacje wchodzące w skład Composites Germany są zaangażowane w główne projekty przemysłowe dotyczące recyklingu GRP i CRP.

Jakie są obecnie najważniejsze trendy w branży kompozytów i jak globalne trendy będą kształtować rozwój sektora?
Jednym z trendów jest dążenie do konstruowania coraz lżejszych detali, a ważnym tego powodem są polityczne – a można powiedzieć, że także konsumenckie – naciski zmierzające do oszczędności energii i redukcji emisji CO2. Z kolei globalizacja coraz bardziej dotyczy nawet sektora MŚP, w szczególności w zakresie zakupu surowców, urządzeń do produkcji oraz rynków zbytu.

Dziękuję za rozmowę.