Motoryzacja siłą napędową branży kompozytów

Motoryzacja siłą napędową…
O kondycji europejskiej i niemieckiej branży kompozytów rozmawiamy z Elmarem Wittenem z organizacji Composites Germany.

Niedawno zakończyła się w Düsseldorfie dziewiąta edycja targów Composites Europe, jednej z największych imprez wystawienniczych branży kompozytów. Organizatorzy z dumą podkreślają rosnącą liczbę wystawców i gości. Jakie są Pańskie odczucia na temat targów?
Wielu naszych członków jest także jednocześnie wystawcami tych targów bądź ich gośćmi. Wśród wystawców tegorocznych targów dominowała opinia o wysokiej "jakości" tegorocznych gości targów. Z kolei odwiedzający podkreślali rosnące umiędzynarodowienie tych targów.

Przedstawione podczas targów dane wskazują na wzrost europejskiej branży kompozytów. Które sektory są Pańskim zdaniem najbardziej przyszłościowe i które kraje posiadają największy potencjał wzrostu?
Z naszego raportu dotyczącego europejskiego rynku tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) wynika, że w 2014 roku najszybszy, ponadprzeciętny wzrost można zaobserwować w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz w krajach Europy Wschodniej.

Pod względem produktowym najszybciej rośnie rynek części produkowanych metodą RTM oraz termoplastycznych materiałów kompozytowych, przede wszystkim z uwagi na kluczowe znaczenie sektora motoryzacyjnego.

Mimo zauważalnego rozwoju branży kompozytów w Europie, to chyba nie w naszym rejonie świata wzrost tego sektora jest najszybszy?
Odpowiem na to pytanie w sposób następujący: jeśli tempo wzrostu sektora GRP, stanowiącego 95 proc. produkcji kompozytów, wynosi w Europie w bieżącym roku 2 proc., natomiast światowa produkcja kompozytów wzrasta rocznie o ponad 5 proc., to rzeczywiście udział europejskiej branży kompozytów w światowym rynku maleje w porównaniu z Azją i Ameryką.

Jak wygląda sytuacja w niemieckiej branży kompozytów?
Obecnie Niemcy są największym europejskim producentem materiałów kompozytowych, wliczając w to materiały wzmacniane włóknem szklanym i węglowym (CRP). W 2014 roku w Niemczech wyprodukowano ok. 200 tys. ton GRP, co stanowi blisko 20 proc. całkowitej produkcji w Europie. Te proporcje odpowiadają liczbie firm: ok. 2 tys. z 10 tys. firm kompozytowych w Europie produkuje w Niemczech. W większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa, co jest charakterystyczną cechą tej branży.

Jakie są najważniejsze sektory branży kompozytów w Niemczech i jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed niemieckimi producentami?
Na niemieckim rynku dominuje sektor transportowy. Mówię tu między innymi o produkcji części wykonanych z GRP i CRP w motoryzacji (zastosowanych np. w BMW i3), jak również produkcję komponentów z włókna węglowego dla sektora lotniczego (przykładem może być Airbus A 350).

Głównym wyzwaniem dla branży w Niemczech, gdzie pensje są wysokie, jest pełna automatyzacja produkcji materiałów o wysokich właściwościach.
Reportaże

Forum

Rsikorski

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-07-03

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08