Nestlé podejmuje kolejne kroki na rzecz zrównoważonych technologii opakowaniowych

Nestlé podejmuje kolejne kroki…

Nestlé intensyfikuje działania, dzięki którym do 2025 roku 100% opakowań firmy będzie nadawać się do recyklingu bądź ponownego wykorzystania, i które pozwolą zmniejszyć zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią. 

Obecnie już 87% opakowań Nestlé nadaje się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Firma ogłosiła dziś kolejne inicjatywy, które zbliżą ją do realizacji globalnych zobowiązań. Zapowiedziane projekty obejmują m.in. inwestycję w wysokości 30 mln dolarów na rzecz zwiększenia produkcji plastiku pochodzącego z recyklingu w Stanach Zjednoczonych, wprowadzenie w Chile systemu wielokrotnego napełniania karmy dla zwierząt domowych oraz innowacyjne opakowanie kostek bulionowych Maggi we Francji - pierwsze tego typu opakowanie z papieru nadającego się do przetworzenia.  

- Poczyniliśmy znaczący postęp w drodze do przyszłości bez odpadów. Wiemy jednak, że wciąż wiele przed nami. Jako największy na świecie producent żywności i napojów robimy wszystko, by - wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni - skalę naszej działalności przełożyć na pomoc w rozwiązaniu problemu zanieczyszczeń - komentuje Véronique Cremades-Mathis, Dyrektor ds. Zrównoważonych Opakowań w Nestlé

Chociaż pandemia pociągnęła za sobą nowe wyzwania, zaangażowanie firmy w tworzenie zrównoważonych systemów i technologii opakowaniowych pozostaje bez zmian. Nestlé nadal odgrywa istotną rolę w odpowiedzi na problem zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi. Ogłoszona w 2019 roku strategia firmy opiera się na trzech filarach.

Filar 1: Prace nad nowymi opakowaniami

Wprowadzenie papierowych opakowań dla nowych typów produktów. Przykładem są batony YES! w Polsce i marka Smarties w Wielkiej Brytanii, których opakowania powstają z papieru nadającego się do recyklingu.

Żywność dla niemowląt Gerber i Piltti pakowana jest w pierwsze tego typu saszetki stworzone tylko z jednego materiału. Pozwala to zwiększać wolumen surowca nadającego się do przetworzenia.  

Nespresso wprowadziło nowe kapsułki wykonane w 80% z aluminium z recyklingu, co stanowi istotny krok w kierunku zamkniętego obiegu opakowań.

Od 2019 roku Nestlé w Stanach Zjednoczonych podwoiło ilość rPET wykorzystywanego w butelkach wody niegazowanej, osiągając poziom 16,5%.

Filar 2: Kształtowanie przyszłości bez odpadów

W sierpniu 2020 roku Nestlé na Filipinach osiągnęło neutralność pod względem produkcji plastiku - firma zebrała i przetworzyła ilość surowca równą tej wypuszczonej na rynek, zapobiegając tym samym przedostaniu się opakowań na wysypiska i do oceanów. 

W Indonezji, firma wraz z organizacją STOP tworzy system zrównoważonego zarządzania odpadami, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenie oceanów przez plastik. 

Nestlé rozpoczęło zbiórki, sortowanie i przetwarzanie miękkich tworzyw sztucznych w Australii.

Producent rozszerza liczbę rozwiązań w zakresie opakowań wielokrotnego użytku dla kaw oraz karmy dla zwierząt. Przykładem jest współpraca ze start-upem MIWA w Szwajcarii.

Nestlé wspiera tworzenie i wdrażanie przystępnych kosztowo i skutecznych, obowiązkowych schematów zwiększonej odpowiedzialności producenta. Firma zidentyfikowała 20 krajów, które globalnie odpowiadają za wykorzystanie 50% tworzyw sztucznych, aby to w nich w pierwszej kolejności pracować nad poprawą wskaźników recyklingu i infrastruktury gospodarowania odpadami.

Filar 3: Inspirowanie nowych postaw konsumenckich 

Firma prowadzi szkolenia o zrównoważonych technologiach opakowaniowych dla ponad 290 000 pracowników, aby inspirować zmiany ich postaw, a tym samym zbliżyć się do realizacji strategicznych celów w zakresie recyklingu opakowań.

We Włoszech, Nestlé wprowadziło cyfrową platformę ze wskazówkami dla konsumentów w zakresie prawidłowej utylizacji opakowań. W Polsce, Niemczech i Meksyku, Nescafé Dolce Gusto rozpoczęło kampanię promującą recykling kapsułek.

Nestlé prowadzi kampanie edukacyjne dla szkół, takie jak projekt "Tunuyan Verde" w Argentynie czy "Działaj z imPETem w Polsce".

Testy opakowań wielokrotnego użytku w programach takich jak Algramo (Chile), MIWA (Szwajcaria) i Loop (Francja) wprowadzają zupełnie nowe doświadczenia zakupowe dla konsumentów.

Firma ogłosiła ponadto, że w ramach konkursu Nestlé Creating Shared Value (CSV), który wystartuje 30 września, będzie poszukiwać i wspierać najciekawsze innowacje. We współpracy z organizacją non-profit Ashoka, Nestlé CSV Prize przyzna granty o wartości 250 000 franków szwajcarskich na rozwój pomysłów zmian systemowych w takich obszarach jak alternatywne systemy dostaw i rozwiązania w zakresie redukcji odpadów z tworzyw sztucznych. 

Rozwój i testy nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań opakowaniowych są prowadzone przez Instytut Badań nad Opakowaniami - pierwszą taką instytucję w branży spożywczej. Instytut zatrudnia około 50 naukowców, których prace obejmują m.in. tworzenie nowych bezpiecznych systemów wielokrotnego użytku, upraszczanie składu oraz zwiększenie ilości surowców z recyklingu w opakowaniach Nestlé. Instytut ściśle współpracuje z ponad 180 ekspertami z globalnej sieci badawczo-rozwojowej Nestlé, a także z instytucjami badawczymi, start-upami i dostawcami. Producent będzie dalej inwestował w innowacje materiałowe, pracował nad nowymi systemami dostaw, wspierał rozwój infrastruktury i angażował konsumentów, by odpowiedzieć na problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem.