Niższe cła na import kartonu i papieru do Rosji

Niższe cła na import kartonu…
Rozporządzenie w sprawie obniżki ceł na niektóre rodzaje papieru i kartonu zostało wydane przez Kolegium Euro-Azjatyckiej Komisji Gospodarczej 21 marca 2013 r. Na jego mocy, przy imporcie do państw Unii Celnej (w której skład wchodzi Rosja, Białoruś i Kazachstan) cła ulegają czasowemu obniżeniu z 15 proc. do 5 proc. Przepis dotyczy produktów klasyfikowanych wg następujących kodów celnych:
  • W okresie 20 III 2013 - 19 I 2014:
    Dla kodów TNVED TS 4810 13 800 9, 4810 19 900 0, 4810 22 100 0, 4810 29 300 0
  • W okresie 20 III 2013 - 31 XII 2015:
    Dla kodu TNVED TS 4810 92 100 0
Import ww. produktów z Polski do Rosji wg danych rosyjskiej statystyki celnej kształtował się w roku 2012 następująco:
1. kod TNVED TS 4810138009 - 62 tys. USD
2. kod TNVED TS 4810199000 - 19 tys. USD
3. kod TNVED TS 4810221000 - 4,4 tys. USD
4. kod TNVED TS 4810293000 - nie miał miejsca
5. kod TNVED TS 4810921000 - 11 mln USD, 9,5 tys. ton

Czasowe obniżenie stawek celnych przy imporcie ww. papieru i kartonu może mieć niewątpliwie pozytywny wpływ na dalsze zwiększanie pozycji Polski w rosyjskim imporcie dla grupy towarów 4810, zwłaszcza w pozycji nr 5 - gdzie Polska jest obecnie czwartym dostawcą po Finlandii, Chinach i Szwecji. Ta grupa towarów obejmuje karton i papier używane do celów opakowaniowych

Obecnie nasz kraj posiada 5,3% udział w imporcie do Rosji papieru i tektury (grupa 48) oraz 13% przy imporcie wydrukowanych książek, gazet i innych wyrobów przemysłu poligraficznego (grupa 49).