Nowa platforma automatyzacji firmy Kollmorgen

KAS IDE - platforma programistyczna

KAS IDE zapewnia wiele szablonów, tzw. szkieletów typowych aplikacji przemysłowych w standardzie, stworzonych przez doświadczonych inżynierów automatyków pracujących dla Kollmorgen. Wśród gotowych aplikacji kontroli ruchu należy wymienić takie jak latająca piła, nóż obrotowy, regulator technologiczny i krzywka. Szablony te mogą być importowane z bogatej bazy projektów i eksportowane do nowych aplikacji. Proces ten przebiega intuicyjnie - z wykorzystaniem kreatora projektu. W przypadku systemu automatyki całkowicie opartego na protokole EtherCAT, konfiguracja warstwy komunikacyjnej przebiega w sposób automatyczny, a proces mapowania parametrów jest niezwykle prosty.

Programowanie w oparciu o standard PLC open IEC 61131-3

Kollmorgen aktywnie wspiera standaryzację w automatyce przemysłowej, uczestnicząc w programie PLC Open. Środowisko KAS umożliwia swobodne wykorzystanie pięciu standaryzowanych języków programowania: tekstu strukturalnego ST, schematu blokowego FBD , listy instrukcji IL, grafu funkcji sekwencyjnych SFC, schematu drabinkowego FFLD.

Programowanie w oparciu o schemat napędowy - Pipe Network

W złożonych aplikacjach napędowych i wieloosiowych systemach synchronizacji ruchu KAS oferuje alternatywny standard programowania - Pipe Network. Standard ten opiera się na koncepcji przetworzenia istotnych elementów mechanicznej struktury napędowej maszyny na programowalne bloki funkcyjne odzwierciedlające podstawowe jej elementy, takie jak przekładnie, krzywki i sprzęgła. W schematach mechanicznych maszyny występuje napęd główny, który rozdziela ruch na pozostałe układy za pośrednictwem przekładni i krzywek. W sieci Pipe Network rolę napędu głównego przejmuje napęd wirtualny - Virtual Master, natomiast mechanizmy napędowe zostają zastąpione przez elektroniczne krzywki i przekładnie. W ramach pojedynczego bloku funkcyjnego możliwe jest programowanie w jednym z 5 standaryzowanych języków. Bardziej złożone aplikacje mogą zawierać w sobie część kodu zrealizowanego w oparciu o klasyczny PLC Open. Struktura tak zorganizowanej aplikacji jest przejrzysta i spójna. Stanowi dokładne odzwierciedlenie mechanicznego schematu napędowego. Realizacja nawet bardzo skomplikowanych układów synchronizacji wieloosiowej jest przez to prosta, pozwala na szybsze wdrożenie maszyny, a co za tym - idzie obniża koszty związane z jej uruchomieniem.

Pełna symulacja procesu w standardzie

Ważnym elementem środowiska programowego jest KAS Simulator. Narzędzie to umożliwia symulację pracy systemu docelowego bez użycia fizycznych napędów lub też z ich współudziałem - łącząc osie fizyczne i wirtualne. Inżynierowie aplikacyjni dzięki tej funkcjonalności mogą szybciej i sprawniej przeprowadzić proces uruchomienia u klienta, a przez to zaoszczędzić koszty związane z uruchomieniem aplikacji.