Nowatorskie opakowania będą chroniły kwiaty

Nowatorskie opakowania będą chroniły kwiaty
Przechowywanie i przewóz kwiatów stanowi istotne wyzwanie dla producentów i hodowców roślin ozdobnych. W obu przypadkach trudno uniknąć strat związanych z częściowym obniżeniem ich jakości czy wręcz zniszczeniem. Według szacunków straty te sięgają nawet 30 proc.

Dlatego też producenci opakowań we współpracy z naukowcami i hodowcami kwiatów postanowili opracować koncepcję ekologicznego opakowania do kwiatów, które z jednej strony zminimalizuje straty związane z transportem i przechowywaniem kwiatów, z drugiej zaś - zapewni maksymalną ich ochronę i wydłużenie okresu trwałości podczas tych newralgicznych etapów. W tym celu ruszył projekt naukowy SmartFlowerPack, którego celem jest opracowanie inteligentnego i aktywnego opakowania dopasowanego do potrzeb hodowców kwiatów, a także, co bardzo istotne, dostępnego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Opracowany w ramach projektu model opakowania zostanie przetestowany pod kątem transportu i przechowywania wybranych gatunków kwiatów. Wszystkie etapy projektu są prowadzone z uwzględnieniem informacji pochodzących od firm zaangażowanych w projekt, które ukierunkowują badania i proces opracowywania modelu pod kątem realnych zapotrzebowań, a także realnych możliwości procesowych i technologicznych.

Projektem będą z pewnością zainteresowane firmy związane z przemysłem papierniczym (papier, tektura, karton), przemysłem opakowaniowym (w tym producenci biodegradowalnych folii do pakowania kwiatów) oraz sektorem opakowań aktywnych i inteligentnych (producenci materiałów biodegradowalnych, inteligentnych, systemów etykietowania itp.). Wyniki będą miały ogromne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze kwiaciarskim (producenci, hodowcy kwiatów, dystrybutorzy, hurtownicy, importerzy, eksporterzy, punkty sprzedaży).

Projekt posiada międzynarodowy charakter - realizowany jest przez holenderskie Stowarzyszenie Papierników Wereld van Papier (koordynator projektu), Kenniscentrum Papier en Karton (holenderska jednostka badawcza), Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia" (koordynator projektu po stronie polskiej) oraz Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (jednostka badawcza).

Projekt SmartFlowerPack jest realizowany w okresie w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) i jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego realizacja potrwa do końca 2014 roku.

Czytaj więcej: Innowacje 302 Opakowania 1104