Nowe czynniki chłodnicze o obniżonym GWP

Nowe czynniki chłodnicze o obniżonym GWP
Podczas Międzynarodowej Wystawy Chillventa 2016 w Norymberdze firma Chemours przedstawi ofertę czynników chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).

Wśród najciekawszych propozycji znajdzie się zupełnie nowa gama czynników chłodniczych o obniżonym GWP z serii Opteon XL, które w nowych instalacjach pozwolą zmniejszyć emisję ekwiwalentnego CO2, przy niezmienionej lub nawet wyższej wydajności. Ponadto firma zaprezentuje najnowsze produkty z serii Opteon XP, które debiutowały na targach Chillventa 2014 i przeznaczone są do nowych instalacji oraz modernizacji istniejących systemów chłodniczych. Chemours przedstawi również perspektywy nowych czynników alternatywnych o niskim GWP do wysokotemperaturowych pomp ciepła i organicznych cykli Rankina (ORC).

W czasie towarzyszących targom forów specjalistów eksperci Chemours będą omawiali prace poświęcone nowym produktom i zastosowaniom. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej targów.

Portfolio czynników chłodniczych Opteon stanowi dla chłodnictwa przełom w zakresie rozwiązań o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Produkty te zostały opracowane tak, aby spełniać coraz bardziej rygorystyczne globalne normy. Jednocześnie mają one taką samą lub nawet lepszą wydajność w porównaniu z produktami poprzednich generacji. Jako czołowy dostawca czynników chłodniczych o zrównoważonym wpływie na środowisko naturalne, firma Chemours inwestuje setki milionów dolarów w rozwój nowych produktów i zwiększanie mocy produkcyjnych, starając się zaspokoić rosnące na świecie zapotrzebowanie na czynniki o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).

Czytaj więcej: Chemikalia 188