Nowe inwestycje w Łódzkiem

Nowe inwestycje w Łódzkiem
W ubiegłym tygodniu nowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzymało dwanaście firm. Łącznie zadeklarowały one nakłady na inwestycje w wysokości ok. 184 mln zł oraz zobowiązały się do utworzenia 241 nowych miejsc pracy i utrzymania 1015 dotychczasowych etatów. Wśród nich są także producenci wyrobów z tworzyw sztucznych oraz spółki produkujące różnego rodzaju opakowania.

Nowe zezwolenie otrzymała m.in. spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Jest to już czwarte zezwolenie na prowadzenie działalności w ŁSSE. Inwestycja spółki córki światowego koncernu BSH Bosch und Siemens Haugeräte GmbH z siedzibą w Monachium będzie polegała na budowie nowego budynku biurowego przy ul. Wedmanowej w Łodzi, w którym utworzone zostałoby centrum usług wspólnych świadczące usługi finansowo-księgowe, IT oraz związane z procesem zakupowym dla spółek z Grupy BSH.

BSH jest liderem rynku sprzętu AGD w Europie. W Polsce spółka prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach - centrala firmy znajduje się w Warszawie i skupia marketing, sprzedaż krajową, logistykę i kontroling oraz nadzór nad księgowością, natomiast obiekty produkcyjne i centra logistyczne zostały usytuowane w Łodzi i Bukowcu. W trzech zakładach produkcyjnych produkowane są pralki, zmywarki, suszarki do ubrań marek Bosch, Siemens oraz wprowadzonej w 2009 r. marki AGD Gaggneau. Spółka zadeklarowała zatrudnienie co najmniej 20 nowych pracowników oraz utrzymanie łącznie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 684 osób do końca 2018 roku. BSH poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,2 mln zł.

Zezwolenia na prowadzenie działalności otrzymały także firmy działające w branży opakowań. Spółka Poprawa Producent Opakowań Tekturowych otrzymała zezwolenie na działalność w ostrzeszowskiej podstrefie ŁSSE. Planowana inwestycja polega na budowie hali wraz z nową linią produkcyjną, a jej koszt wyniesie przynajmniej 4,5 mln zł. Firma zatrudni przynajmniej 10 nowych pracowników, a do końca 2017 roku wielkość załogi nie zostanie zmniejszona poniżej 66 osób. Poprawa Producent Opakowań Tekturowych to firma działająca w branży opakowaniowej od 1990 roku. Zajmuje się kompleksową produkcją opakowań z tektury falistej wielowarstwowej.

W branży opakowań działa także Huta Szkła Anewal Sp. z o.o., która dzięki nowemu zezwoleniu będzie produkować w piotrkowskiej podstrefie ŁSSE słoiki dla branży spożywczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, a także znicze oraz szklane naczynia ozdobne. Produkcją uzupełniającą będzie wytwarzanie elementów stanowiących uzupełnienie do produkcji wyrobów ze szkła, np. nakrętek, podstawek itp. z tworzyw sztucznych oraz opakowań z papieru i tektury. Spółka zamierza zainwestować przynajmniej 4,6 mln zł oraz zatrudnić 20 pracowników.