Nowe masterbacze oparte na nośniku polimerowym w postaci twardego PVC


Masterbacze mające nośnik polimerowy taki sam jak barwione tworzywo i przeznaczone do miękkiego PVC zawierają plastyfikatory. Z reguły nie przedstawia to problemu jeśli znajdą one zastosowanie w twardym polichlorku winylu, niemniej jednak może to doprowadzić do zmiany zachowania polimeru. W szczególności pamiętać należy o możliwości migracji plastyfikatora i zmianie właściwości fizycznych wyrobu finalnego.

Z tego właśnie względu masterbacze Vynacol mają unikatowe właściwości, pozwalające na właściwą współpracę zarówno z twardymi jak i miękkimi gatunkami PVC. Tym samym zaś umożliwiają dobrą homogenizację koncentratu i pigmentu z tworzywem. Występujące do tej pory trudności związane z barwieniem PVC zostają więc rozwiązane.

Masterbatche serii Vynacol jako koncentraty do tworzyw termoplastycznych charakteryzują się dobrym zdyspergowaniem kolorantów (pigmentu) jak również innych substancji aktywnych znajdujących się w koncentracie.

Jak informują przedstawiciele producenta, mając na uwadze kolejne procesy jakim będzie poddany materiał, można w odpowiedni sposób dobrać właściwy sposób smarowania, regulując ilość i sposób migrujących środków smarnych, w szczególności gdy istotnym parametrem procesu jest łatwość odformowania wyrobu.

Dla zapewnienia właściwej kompatybilności masterbacze są projektowane z reguły w ten sposób, tak aby przy określonym dozowaniu zapewnić właściwą (minimalną) ilość kolorantu w tworzywie, dającą możliwość uzyskania pożądanego wybarwienia.

Z reguły masterbacze przeznaczone do barwienia tworzyw (zarówno napełnionych jak i nie zawierających napełniaczy) posiadają wystarczające zdyspergowanie pozwalające na stosowanie ich w ilości 1-2 proc. W zależności od grubości ścianki barwionego elementu jak również i pożądanej przezroczystości możliwym jest stosowanie koncentratów barwiących w ilościach do 10 proc. bez wpływu na proces przetwórczy jak również na właściwości fizyczne tworzywa. W rzeczywistości jednak należy pamiętać, że w tworzywie mogą znajdować się dodatki i środki pomocnicze do przetwórstwa, poprawiające wyjściową charakterystykę polimeru (PVC), a w szczególności takie cechy jak łatwość przetwarzania, stabilność temperaturową, odporność na uderzenie czy też nadające wyrobowi wysoki połysk.

Czytaj więcej: Barwniki 75 Nowości 239

brak
 

Zajmujemy się dystrybucją koncentratów barwiących oraz środków pomocniczych do tworzyw termoplastycznych

Polska