Nowe maszyny Arrow PET do napełniania butelek PET

Nowe maszyny Arrow PET do napełniania butelek PET
Na krajowym rynku maszyn opakowaniowych pojawiły się nowe urządzenia z serii Arrow PET. Są to maszyny przeznaczone do napełniania butelek PET napojami gazowanymi, wodą i piwem. Wyposażone są w system transferu zaszyjkowego, a technologia ta pozwala na łatwą zmianę formatu.

Producentem maszyn jest firma STM. Wyposażone są one w urządzenia kontroli obecności butelek, nakrętek w ześlizgu, poziomu płynu w zbiorniku modułu nalewającego, czujniki przepełnienia za maszyną i stałą kontrolę parametrów na panelu PLC. Dostępne są w kilku różnych konfiguracjach. Poszczególne typu różnią się m.in. liczbą nalewaków i przede wszystkim wydajnością działania. Ta oscyluje w granicach 3 - 12 tys. sztuk opakowań na godzinę. Maszyny obsługują butelki PET o pojemności 0,5 – 2,5 litra, średnicą szyjki o standardzie 28 mm z opcją do 48 mm i wysokością 100 - 400 mm.

Maszyna Arrow PET


Konstrukcję nośną maszyny stanowi podstawa wraz z płytą nośną. Do podstawy od dołu przymocowane są napędy. Na płycie umieszczona jest kolumna ślimaka, kolumna gwiazd; kolumna płuczki wraz ze stołem chwytaków, kolumna napełniarki wraz ze stołem podajników i zbiornikiem z rozlewakami oraz kolumna zakręcarki wraz z głowicami i układem do podawania zakrywek. Maszyny wyposażone są w duże koła główne. Z kolei napęd przenoszony jest bezpośrednio na gwiazdy bez kół pośrednich. W ten sposób minimalizuje się luzy międzyrębne. Powoduje to wysoką precyzję podawania butelek z gwiazdy w gwiazdę, co jest szczególnie ważne przy chwytaniu za szyjkę.

Butelki podawane przenośnikiem powietrznym rozdzielane są przez ślimak i podawane w wybrania gwiazdy podającej płuczki. Ta z kolei przenosi je w rozwarte chwytaki, które w trakcie obtaczania po krzywce zamykają się.

Chwytak z butelką prowadzony jest po krzywce prętowej i butelka jest obracana dnem do góry. Potem mechanicznie uruchamia natrysk wody płuczącej. Po obcieknięciu ponownie obracana jest dnem do dołu. Chwytak otwiera się, a gwiazda pośrednia podaje opakowania z płuczki na podajnik napełniarki i ustawia je współosiowo z rozlewakiem. Podajnik przesuwa się do góry, a butelka trafia na chwytak i tak prowadzona dociskana jest do uszczelki rozlewaka.

Znajdująca się przy rozlewaku czujka kieruje sygnał do siłownika, który otwiera nalewak. Po dociśnięciu butelki do kostki następuje napowietrzenie jej przy jednoczesnym wyrównaniu ciśnienia między nią a poduszką zbiornika. Następnie po wyrównaniu ciśnienia następuje grawitacyjny rozlew do butelki.

Płyn w butelce rozlewany jest do poziomu, który jest określony długością rurki rozlewaka. Butelka po napełnieniu podczas obrotu trafia do strefy odpowietrzania, a później odchodzi od rozlewaka, gdyż podajnik na którym stoi jest odciągany przez krzywkę. Opakowanie zostaje odebrane przez gwiazdę pośrednią miedzy napełniarka, a zakręcarka. W trakcie obrotu w gwieździe pośredniej butelka pobiera zakrywkę z końcówki ześlizgu. Głowica prowadzona jest po krzywce do dołu z jednoczesnym obrotem. Butelka z zakrywka podstawiona współosiowo pod głowice zostaje zakręcona. Po zakręceniu butelka jest odbierana przez gwiazdę odbierająca i podawana na transporter płytkowy.

Czytaj więcej: Maszyny 480 Butelki 159