Nowe śruby do łączenia części z tworzyw sztucznych

Nowe śruby do łączenia części… Firma Arnold Umformtechnik wprowadziła na rynek nowe śruby do połączeń część z tworzyw sztucznych.

Jak tłumaczą przedstawiciele firmy Arnold Umformtechnik śruby Remform zmniejszają całkowity koszt połączeń części tworzywowych. Dzieje się tak dzięki wyeliminowaniu użycia nakrętek lub innych elementów mocujących. Ponadto gwarantują bezpieczeństwo montażu ze względu na specjalny projekt zapewniający dużą różnicę między momentem formującym a niszczącym. Śruby Remform do połączeń elementów z tworzyw sztucznych wykorzystywane są głównie w przemyśle motoryzacyjnym.

W odróżnieniu od innych metod łączenia części z tworzyw sztucznych, bezpośredni montaż za pomocą omawianych śrub nie wymaga użycia dodatkowych elementów mocujących. Śruby same formują niezbędny otwór i gwint w łączonych częściach. Eliminuje to automatycznie kosztowne procesy przygotowawcze, konieczne przy konwencjonalnym sposobie łączenia. Ponadto, duża prędkość gwintowania wymagana w tej metodzie skraca czas produkcji.

Nowe śruby do łączenia części z tworzyw sztucznych


Jeśli chodzi natomiast o bezpieczeństwo połączeń, to asymetryczna geometria gwintu optymalizuje rozłożenie sił powstających w procesie gwintowania. W celu poprawienia przepływu materiału, dolna flanka gwintu jest zaokrąglona, natomiast górna flanka gwintu (zwrócona na wprost łba śruby) jest stroma, co zwiększa pokrycie powierzchni nośnej gwintu, dzięki czemu wzrasta wartość siły wyrywającej i zwiększa się odporność na obciążenia dynamiczne. Duża różnica między wartościami momentu formującego i momentu zrywającego zwiększa margines bezpieczeństwa. Warto dodać, że śruby Remform są zawsze w pełni dokręcone, nie ma zatem mowy o zerwaniu gwintu.

Wartości momentu niszczącego i obciążenia wyrywającego, jak również różnica między momentem formującym a zrywającym, są w niektórych wypadkach większe o ponad 30 proc. w porównaniu do wartości charakteryzujących śruby o kącie 30 st.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum