Nowe wtryskarki Battenfeld

Nowe wtryskarki Battenfeld Firma Battenfeld wprowadziła do sprzedaży nowy model wtryskarek. To maszyny z serii HM 320-500 Unilog B4. Wtryskarki jako pierwsze maszyny tego typu zostały wyposażone w pompy zmiennego wydatku DFEE. Nowoczesny układ hydrauliczny zapewnia osiągnięcie tolerancji ciężaru produkowanych wyprasek na poziomie 0,04 proc. Pozwala to na zaoferowanie wyprasek o niespotykanej obecnie jakości. Ponadto we wtryskarkach HM 320-500 wymiana oleju w układzie hydraulicznym w czasie cyklu wynosi około 30 proc. W maszynach o porównywalnej wielkości ten wskaźnik sięga zwykle ok. 60-70 proc.

Na polskim rynku wtryskarki Battenfeld z nowej serii HM 320-500 Unilog B4 pojawiły się niedawno, dopiero w tym roku. Z kolei ich światowa premiera miała miejsce na targach FAKUMA. Warto je dokładniej omówić, bo producent dokonał w nich szeregu innowacji.

Dotyczą one zwłaszcza poprawy poziomu hałasu, systemu haseł dostępu, systemu poziomów dostępu do maszyny, systemu rejestracji wprowadzonych zmian, a także samej konstrukcji urządzenia i wprowadzenia nowoczesnego systemu dokumentacji prowadzonej produkcji, systemu poprawy jakości poprzez eliminowanie błędów i zakłóceń w pracy wtryskarki. Skupiono się ponadto na zwiększeniu dokładności prowadzonej produkcji i zmniejszeniu ilości braków oraz ograniczeniu kosztów wytwarzania i spełnienia wymagań ochrony środowiska.

Na czym konkretnie polegają przytoczone udoskonalenia?

Jeśli chodzi o poziom hałasu, to wynosi on 72 decybele. Przy prawidłowym ustawieniu maszyny możliwe jest obniżenie zagrożenia wywoływanego przez hałas do najniższego poziomu. Pozwala to na poprawę warunków pracy obsługującego.

Usprawniono też system haseł dostępu. W tym modelu wtryskarek każdy pracownik ma indywidualne hasło dostępu do układu sterowania. Pozwala chronić maszynę przed osobami niepowołanymi. W ten sposób uzyskujemy też powiązanie jakości produkcji z pracą poszczególnych pracowników.


Każdy pracownik otrzymuje też indywidualny poziom dostępu do wtryskarki. Poziom jest dostosowany do zadań, które mają być wykonane. Dzięki temu unika się sytuacji, w których osoba bez odpowiedniego przygotowania, mogłaby zmienić parametry pracy i przez to stworzyć niebezpieczną sytuację dla siebie lub maszyny.

Na etapie projektowanie i produkcji wzbogacony został również system rejestracji wprowadzonych zmian. Układ sterowania wyposażony jest teraz w funkcję rejestracji wprowadzonych zmian umożliwiającą zapisanie 200 ostatnich zmian w parametrach maszyny. Pozwala to odtworzyć informacje o tym, kto, kiedy i jakich korekt dokonał. Powstaje też możliwość dokumentowania wprowadzonych zmian. Dzięki temu można też prowadzić analizę wpływu drobnych zmian na jakość wykonywanych detali.

Nowatorstwo nie ominęło też konstrukcji maszyny. Układ hydrauliczny wykonano decentralnie. Zawory wykonawcze umieszczono w pobliżu miejsc za jakie odpowiadają.

Dla przykładu zawory decydujące o pracy jednostki wtryskowej znajdują się w jej pobliżu. Takie umiejscowienie elementów wykonawczych hydrauliki eliminuje możliwość popełnienia błędów.

Co szczególnie ważne wtryskarki Battenfeld z serii HM 320 - 500 UNILOG B4 pozwalają na zmianę sposobu prowadzenia produkcji. Oto bowiem uruchomienie produkcji z ich wykorzystaniem umożliwia stworzenie dokumentacji w zakresie jaki nie był do tej pory stosowany.

Czytaj więcej:
Nowości 279

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia
 

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radziejowicka 108, Adamowizna

Reportaże

Forum