Nowe wykorzystanie odpadów etykietowych

Koncern UPM Raflatac testuje nową usługę RafCycle. Pozwoli ona na wykorzystanie odpadów etykietowych do produkcji okładzin budowlanych.

RafCycle to kolejny krok mający poprawić wykorzystywanie odpadów etykietowych. Dzięki niemu odpady pozyskiwane z matryc drukarskich będą już niebawem używane jako surowiec do produkcji kompozytu drewna i tworzywa sztucznego. Koniec testów związanych z wdrażaniem systemu przewidziano na pierwszą połowę tego roku.

W tej chwili próby odbywają się u wybranych klientów firmy. Polegają na tym, że dane przedsiębiorstwo gromadzi odpady etykietowe z drukarni i transportuje je do fabryki tworzywa UPM w fińskim Lahti. Odpady produkcyjne są sortowane w pojemnikach oznaczonych kolorami zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem, a następnie zgniatane, aby maksymalnie ograniczyć pojemność podczas transportu. Proces sortowania zapewnia czystość odpadów papierowych i foliowych przeznaczonych do przetworzenia w fabrykach materiału kompozytowego. Wszystkie ciała obce, takie jak elementy metalowe, są starannie oddzielane, ponieważ uszkadzają zgniatarki. Taki sam proces sortowania będzie stosowany we wszystkich zakładach, które dostarczają odpady etykietowe do produkcji tworzywa kompozytowego.

Zakłady produkcji kompozytu UPM używają również odpadów papierowych i foliowych pochodzących z fabryk firmy. Szacuje się, że ostatecznie połowa odpadów etykietowych używanych do produkcji tworzywa kompozytowego będzie pochodzić z drukarni, a druga połowa z produkcji własnej UPM Raflatac

Za kilkanaście tygodni w Niemczech uruchomiona zostanie nowa fabryka tworzywa UPM i tym samym umożliwi objęcie usługą RafCycle Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski.

Pierwszym komercyjnym zastosowaniem kompozytu UPM ma być okładzina służąca jako materiał wykończeniowy do balkonów, tarasów restauracyjnych i innych intensywnie używanych powierzchni. To nowatorskie rozwiązanie stanowi alternatywę dla drewna obrabianego pod ciśnieniem i tarcicy.

Dzięki usłudze RafCycle możliwe będzie - jak zapewniają przedstawiciele UPM - ograniczenie kosztów. Wszystko dzięki temu, że rozwiązania w zakresie ochrony środowiska są szybciej wdrażane przez firmy w Europie nie tylko ze względu na wymogi prawne UE, ale również z powodu oczekiwań klientów. Jeszcze jednym czynnikiem zwiększającym zainteresowanie efektywniejszym wykorzystaniem odpadów są stale rosnące koszty energii. RafCycle ułatwia zaś w znaczny sposób kontrolowanie rosnących kosztów zarządzania odpadami. Oznacza też, że czyste odpady etykietowe będą gotowe do ponownego wykorzystania.

Innymi słowy RafCycle ma pomóc w przygotowaniu się na przyszłe wyzwania związane z ochroną środowiska oraz zapewnić gotowy, opłacalny model recyklingu odpadów oraz możliwość usprawnienia działalności w zakresie ochrony środowiska.

Usługa RafCycle to kontynuacja wieloletnich działań firmy związanych z ochroną środowiska. Dla przykładu odpady z jej fabryk są używane od prawie 20 lat do wytwarzania energii, ponadto odpady etykietowe są przetwarzane na brykiety. UPM Raflatac jest też pierwszym producentem laminatów do etykiet samoprzylepnych umożliwiającym odbiorcom recykling odpadów produkcyjnych. Firma opracowuje w tej chwili kolejne rozwiązania bezpieczne dla środowiska, które obsługują cały łańcuch produkcji, w tym są przeznaczone dla użytkowników etykiet. Cały czas poszukuje też kolejnych możliwości wykorzystania papieru do laminatów pokrytych silikonem.