Nowy produkt firmy Ewikon

Nowy produkt firmy Ewikon
Firma Ewikon dostarczyła kompletną gorącokanałową stronę połówki formy.

Kompletna gorącokanałowa strona połówki formy zostałą przez Ewikon dostarczona jako tzw. strona gorąca 16+16-krotna. Ponieważ pośrodku formy należało wykonać wolną przestrzeń dla pozycji stygnięcia, konieczne było zastosowanie kompaktowych, prostych rozdzielaczy o długości 970 mm. Za ich zasilanie odpowiedzialne są dwa agregaty rozmieszczone równolegle.

Odległość między gniazdami wynosi 57 mm. W przypadku wielokrotnych systemów rozdzielających rozmieszczonych szeregowo warunkiem koniecznym dla zapewnienia dużego bezpieczeństwa procesu z równomiernym wypełnieniem kanałów jest perfekcyjne zoptymalizowane. Z uwagi na materiały łatwe w obróbce można było zastosować oszczędną technologię rozdzielaczy TE. Wykorzystuje ona kombinację wierconych kanałów i elementów kierunkowych w układzie pionowym w węzłach rozdzielacza tworzywa.

Poprzez odpowiednie umiejscowienie elementów kierunkowych otrzymuje się w pełni zoptymalizowany system rozdzielający z zajmującym niewiele miejsca zarówno w poziomie, jak i w pionie, układem kanału wtryskowego na dwóch płaszczyznach. Szerokość rozdzielacza wynosi zaledwie 128 mm, wysokość bez gniazda wlewowego tylko 63 mm.

Wtrysk odbywa się poprzez wąskie dysze gorącokanałowe z iglicą w kształcie „torpedy”, o długości 129 mm i średnicy kanału 4,5 mm. Są one zabudowane w części czołowej, dzięki czemu zagwarantowany jest łatwy dostęp do celów konserwacyjnych, bez konieczności demontażu. W przypadku wtrysku o masie 2,5 g na wypraskę i średnicy 0,8 mm uzyskuje się czas cyklu wynoszący 12 sekund.Czytaj więcej: Forma 41