Nowy raport: plastik ma mniejszy wpływ na środowisko niż jego alternatywy

Nowy raport: plastik ma mniejszy…

Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych (PLASTICS) opublikowało pod koniec października br. raport, w którym przeanalizowano dane naukowe dotyczące wpływu tworzyw sztucznych na środowisko.

Wnioski płynące z raportu dowodzą, że tworzywa sztuczne są bardziej zrównoważone niż materiały alternatywne, jeśli weźmie się pod uwagę środowiskową ocenę cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment, LCA). Ocena cyklu życia jest techniką, która służy do zbadania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie życia wyrobu począwszy od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych przez produkcję, użytkowanie, aż do ostatecznej likwidacji.

Z raportu "Tworzywa sztuczne a zrównoważony rozwój", autorstwa Kennetha Green'a, dyrektora ds. energii i zasobów naturalnych w kanadyjskim think tanku Fraser Institute, wynika że eliminacja tworzyw sztucznych byłaby szkodliwa dla ciągłych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, zaś praktycznym rozwiązaniem problemów z odpadami tworzyw sztucznych jest znaczące usprawnienie systemów recyklingu.

- Zbyt często widzimy, że grupy krytykujące tworzywa sztuczne posługują się nienaukowymi informacjami. Raport podsumowuje to, co dane wskazywały od lat: tworzywa sztuczne są lżejsze i bardziej wytrzymałe niż rozwiązania alternatywne. Mają także ma mniejszy wpływ na środowisko - powiedział Tony Radoszewski, prezes Stowarzyszenia PLASTICS. - Przestawienie się na alternatywne rozwiązania nie tylko zaszkodziłoby branży, która zatrudnia prawie milion Amerykanów, ale również zaszkodziłoby naszemu środowisku i naszemu dobrobytowi - dodał Radoszewski.

Kenneth Green w swoim raporcie przeanalizował liczne oceny cyklu życia, aby określić różnice w metodologii pomiarów wpływu na środowisko różnych materiałów, w tym stali, aluminium, szkła i innych. Raport potwierdza, że zrównoważony rozwój tworzyw sztucznych może i powinien z czasem ulegać poprawie.

- Ocena zrównoważonego rozwoju musi uwzględniać wpływ tworzyw sztucznych na środowisko naturalne, w tym produkcję tworzyw sztucznych z paliw kopalnych oraz utylizację odpadów. Musimy jednak zachować ostrożność przy wyborze alternatywnych rozwiązań - powiedział Kenneth Green. - Badania porównawcze i zdrowy rozsądek podpowiadają nam, że alternatywne materiały również mają wpływ na środowisko, i to prawdopodobnie gorszy niż tworzywa, które zastępują.

Raport "Tworzywa sztuczne i zrównoważony rozwój”  jest zgodny z innymi raportami dotyczącymi naukowych ocen cyklu życia. Opublikowane w 2020 r. wyniki badań przeprowadzone przez University of Michigan's School for Environment and Sustainability, wykazały że tworzywa mają mniejszy wpływ na środowisko niż szkło jednorazowego użytku, wskazując jednocześnie, że rosnący trend zastępowania jednorazowych opakowań plastikowych jednorazowymi opakowaniami szklanymi jest "szczególnie kłopotliwy" z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Kenneth Green w swoim raporcie ocenił, że obecne systemy recyklingu są ekonomicznie nieefektywne. Jednakże, pełna regeneracja monomerów plastikowych zbliżyłaby wykorzystanie tworzyw sztucznych przez społeczeństwo do obecnych koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Wbrew utartym opiniom, naukowe oceny cyklu życia tworzyw sztucznych i materiałów alternatywnych wykazują, że tworzywa sztuczne mają zwykle niższy ślad węglowy, co czyni je bardziej zrównoważoną opcją spośród obecnych materiałów w wielu zastosowaniach.

Zdaniem Greena analiza ocen cyklu życia wskazuje, że bardzo często próby zastępowania tworzyw sztucznych innymi materiałami mogą być w efekcie mniej przyjazne dla środowiska.

JL

Źródło: plasticsindustry.org


Czytaj więcej:
Recykling 1017
EPD 14
Badania 235
Nauka 119