Oddano do użytku instalację fotowoltaiczną zrealizowaną przez firmę Sidel w Parmie

Oddano do użytku instalację…

Duża instalacja fotowoltaiczna zrealizowana przez firmę Sidel w jej zakładzie w Parmie została oddana do użytku, umożliwiając zakładowi zaspokojenie 40% jego zapotrzebowania na energię elektryczną i ograniczenie emisji CO2 o 871 ton rocznie, co odpowiada emisjom pochłanianym przez 43 500 drzew. Jest to jedna z największych firmowych instalacji fotowoltaicznych w regionie Emilia-Romania, która dzięki 5 000 paneli słonecznych jest w stanie wytwarzać 2 900 MWh energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zużyciu przez więcej niż 1 000 gospodarstw domowych w Parmie.

Spółka Sidel planuje zainwestować w Parmie około 5 milionów euro w transformację energetyczną, łącząc budowę instalacji fotowoltaicznej z innymi ważnymi inicjatywami przyczyniającymi się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, które firma - jako światowy lider w dostarczaniu rozwiązań do pakowania napojów, żywności i środków higieny osobistej oraz produktów gospodarstwa domowego w PET, puszki, szkło i inne materiały - wyznaczyła sobie na trzyletni okres 2022-2024.

- Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska stanowi podstawę wszystkich naszych działań. Przyczyniamy się do ochrony środowiska poprzez wprowadzanie innowacji i opracowywanie zrównoważonych rozwiązań mających na celu obniżenie emisji CO2 - skomentowała Francesca Bellucci, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Sidel. - Nasza strategia dekarbonizacji ma na celu 50- procentowe ograniczenie emisji w zakresie 1 i 2, tj. wynikających z naszej działalności i zużycia energii, do roku 2030. Cel ten został już osiągnięty: w roku 2023 zmniejszyliśmy nasze emisje o 75% w porównaniu z rokiem 2019. Pełne oddanie do użytku instalacji fotowoltaicznej w Parmie umożliwia nam uczynienie kolejnego ważnego kroku w kierunku osiągnięcia celu zakładającego zerowe emisje netto w całym naszym łańcuchu wartości do roku 2050. 

image-3

Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Sidel na całym świecie, wliczając w to zakład w Parmie, otrzymały certyfikat zgodności z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001. Dzięki temu certyfikatowi firma Sidel wprowadziła system, który umożliwia jej nieustanne zmniejszanie swojego wpływu na środowisko w skali globalnej. Poprzez włączenie do swoich działań zasad zrównoważonego rozwoju firma dąży nie tylko do ograniczenia swojego śladu węglowego, ale także do poprawy wydajności operacyjnej, innowacyjności i konkurencyjności.

- Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że oddaliśmy do użytku kompletną instalację, dzięki czemu zakład zasilany jest samodzielnie wytwarzaną czystą energią - skomentował Riccardo Rosselli, wiceprezes ds. globalnych zakładów i zarządzania obiektami w Grupie Sidel oraz kierownik zakładu w Parmie. - Jest to bardzo ważny krok w kierunku osiągnięcia naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska dla siedziby i zakładu, również zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, które miasto Parma wyznaczyło sobie do roku 2030. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom firmy Sidel, którzy ciężko pracowali w ciągu ostatniego roku, aby przekształcić ambitny projekt w rzeczywistość.