Ogólnopolskie Forum Chemiczne

Ogólnopolskie Forum Chemiczne
Ogólnopolskie Forum chemiczne to nazwa wydarzenia, które 28 listopada odbędzie się w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Executive Club.

- Ogólnopolskie Forum Chemiczne postawiło sobie za cel przedstawienie i analizę sytuacji, w jakiej znalazł się polski przemysł chemiczny na tle globalnym. Mając świadomość, iż jest to moment przełomowy postanowiliśmy zorganizować pierwsze forum w Polsce, które zgromadzi międzynarodowe grono ekspertów i managerów najwyższego szczebla oraz stworzy możliwość otwartej debaty na najwyższym poziomie. Podczas konferencji zostanie omówiony wpływ globalizacji na scenariusze rozwoju polskiej chemii, zastanowimy się nad najbardziej optymalnymi rozwiązaniami, które wesprą konkurencyjność tego sektora. Podejmiemy również dyskusję na temat współpracy i możliwych synergii między Wielką Chemią a polskimi rafineriami oraz tego w jaki sposób sytuacja w branży petrochemicznej wpływa na spółki chemiczne – zapowiada Magdalena Tokarska, odpowiedzialna za marketing przedsięwzięcia.

Organizatorzy zapewniają udział międzynarodowych specjalistów. Będą oni mieli przedstawić scenariusze rozwoju odnośnie tego, co może czekać polską chemię w sytuacji, gdy nie zostaną podjęte odpowiednie kroki restrukturyzacyjne. W oparciu o konkretne studia przypadku pokazane ma być, w jaki sposób największe koncerny chemiczne budowały swoją potęgę oraz jakie znaczenie mają inwestycje w innowacyjność.

Udział w konferencji wezmą przedstawiciele największych firm światowych i polskich: Azoty Tarnów, BASF, Dow Polska, Gide Loyrette Nouel, Grupa LOTOS, Pern Przyjaźń, PKN Orlen, PwC Polska, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Zakłady Azotowe Puławy, Zakłady Chemiczne Police.

Wystąpienie otwierające konferencję wygłosi Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski.

forum chemiczne