Opakowania dla ekologicznej żywności

Opakowania dla ekologicznej żywności
Metalowe opakowania są coraz częściej używane jeśli chodzi o pakowanie żywności ekologicznej. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na ich rozwinięte właściwości barierowe oraz możliwości recyklingu.

Mówiąc o ekologicznej żywności mamy na myśli taką, której sposób wytwarzania jest zgodny z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Rady EWG w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych z późniejszymi zmianami i oznacza m.in. żywność produkowaną bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, przy zachowaniu żyzności gleby oraz różnorodności biologicznej.

Tego rodzaju żywność zdobywa w ostatnim czasie coraz większą popularność. To zaś powoduje konieczność znajdowania opakowań, które najlepiej pasowałyby do charakteru produktu, który ma być w nich przechowywany. Analiza rynkowych wyborów zarówno producentów jak i konsumentów pozwala na stwierdzenie, że opakowania metalowe w największym stopniu zaspakajają potrzeby tego sektora spożywczych produktów.

Ma to oczywiście swoje konkretne przyczyny. Najważniejsza zaletą opakowań metalowych w kontekście ekologicznej żywności są ich własności barierowe.

Opakowania dla ekologicznej żywności

Zapewniają one doskonałą nieprzenikalność dla tlenu i pozwalają na zachowanie świeżości i wartości odżywczych produktu. Kiedy więc puszki zostaną szczelnie zamknięte i poddane obróbce termicznej, wówczas jakość i odżywcze walory zawartego w nim pożywienia są utrzymywane przez długi okres zarówno podczas transportu jak i składowania na półkach sklepowych. Wspomniana barierowość dostarczana przez opakowania metalowe ma znaczenie z tego jeszcze powodu, iż owoce i warzywa wchodzące w skład ekologicznej żywności, zazwyczaj są zrywane w szczytowym momencie swojej dojrzałości. Gdyby więc opakowanie nie chroniło ich przed zepsuciem, to okres przydatności produktu byłby znacznie krótszy.

Ponadto, skoro sam produkt jest ekologiczny, to takie samo powinno być i opakowanie. A to wiąże się z jego przydatnością do recyklingu.

Poziom recyklingu metalowych puszek jest znacznie większy niż w przypadku innych typów opakowań. Puszki poddają się bowiem w całości recyklingowi i nie muszą trafiać na wysypiska śmieci. Odzysk aluminium z puszek prowadzić można w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu. Produkcja aluminium z puszek jest o 60 proc. tańsza od uzyskiwania go z rudy. Recykling puszek aluminiowych, w stosunku do produkcji aluminium z boksytu, powoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza aż o 95 proc., a zanieczyszczeń wody o 97 proc. Wymaga też o 95 proc. mniej energii elektrycznej.

Aluminiowe opakowanie często nazywane jest liderem recyklingu pośród wszystkich opakowań. Na świecie odzyskuje się ponad 58 proc. puszek. W Europie średnio 40 proc. W przodującej Szwajcarii i Finlandii powtórnie wykorzystuje się ponad 90 procent puszek. Recykling puszek w Polsce szybko rośnie i przekroczył już średni europejski wynik. Dla porównania według danych przedstawionych przez European Metal Packaging opakowania z tworzyw sztucznych są odzyskiwane jedynie w 6 proc. w USA i w 25 proc. w państwach UE.

Wzrost popytu na opakowania metalowe skutkuje oczywiście rozwojem technologii ich wytwarzania. Podobnie jak w przypadku opakowań np. z PET jednym z najpowszechniejszych trendów jest redukcja ich masy. Aluminiowe puszki w ciągu ostatnich trzech dekad przeszły wielką metamorfozę. Ich waga spadła o blisko 40 proc.

Trzecim czynnikiem przemawiającym za opakowaniami metalowymi jest ich przyjazność jeśli chodzi o stosowanie rozmaitych form dekoracyjnych. Jednym z nich może być np. znakowanie.

Sam proces znakowania, czyli embossingu jest stosunkowo prosty, jednak ze względu na standardy działania współczesnych linii produkcyjnych konieczne jest osiągnięcie bardzo wysokiej wydajności znakowania przy jednoczesnym zachowaniu parametrów jakościowych. Istnieją dwie metody znakowania puszek: poprzez naklejanie wypukłego trójkąta ostrzegawczego na pobocznicę puszki - może ona być wykonywana zarówno przez producenta opakowań, jak i odbiorcę puszek oraz drugi sposób polegający na wytłaczaniu znaku w pobocznicy puszki za pomocą prasy.


Stokrotka_333
Stokrotka_333

Wysłany: 2010-09-10 19:31:03

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety osoby związane z branżą spożywczą

http://www.ankietka.pl/ankieta/42965/bezpieczenstwo-zdrowotne-opakowan.html

Z góry dziękuję za poświęcony czas

Gregorek
Gregorek

Wysłany: 2010-10-26 10:44:53

jeśli chodzi o opakowania to teraz zapewne w grę będą wchodziły papierowe (a to ze względu na właściwości przerobowe). Obawiam się jednak, że będzie to sytuacja podobna do tej z reklamówkami w marketach, czy tej dotyczącej żarówek.