Opakowania indykatorowe i ich znaczenie

Przywołując drugi typ indykatorów, czyli wskaźniki świeżości trzeba napisać, że przeznaczone są one dla takich związków jak dwutlenek węgla, diacetyl, aminy, etanol oraz dla różnego typu mikrobiologicznego zepsucia produktu. Interesujące i ważne są również badania nad detektorami toksyn patogennych bakterii i pleśni. Dla przykładu francuska firma Cryolog opracowała technikę określania świeżości za pomocą samoprzylepnej etykiety nowej generacji programowanej w zależności od charakterystyki monitorowanych produktów.

Działanie etykiety polega na tym, że zabarwia się ona i jednocześnie staje całkowicie nieprzejrzysta w momencie gdy produkt traci przydatność do spożycia. Przydatność ta jest monitorowana na wskaźnikach bazujących na zmianie barwy, która może następować w sposób ciągły, np. w przypadku określenia dawki cieplnej jaką otrzyma produkt podczas transportu i przechowywania. Warto jednak wiedzieć, że indykatory zwracają uwagę nie tylko na temperaturę, ale i na czas jej oddziaływania. Oznacza to, że krótkotrwałe podwyższenie temperatury, które nie ma wpływu na jakość temperatury nie powoduje zmiany barwy indykatora.

Opakowanie z indykatorem

Indykatory mogą być też stosowane do monitoringu temperatury w transporcie i składowaniu. To zaś oznacza, że są one umieszczane także w opakowaniach zbiorczych. Korzyścią wynikającą ze stosowania wskaźników jest w tym przypadku zmniejszanie strat podczas transportu i możliwość identyfikacji ogniwa w łańcuchu chłodniczym, w którym nastąpiły jakiekolwiek przekroczenia.

Choć indykatory to myśl technologiczna, która przyszła do Polski z zagranicy, to jednak od jakiegoś czasu także rodzimi producenci zaczynają się specjalizować w tego typu udoskonaleniach oferowanych sektorowi opakowaniowemu.

Przykładem niech będzie gdańska firma Invenview i opracowane przez nią indykatory Coolid. Są to inteligentne etykiety informujące o jakości i długości życia produktu, do którego jest ona zaaplikowana. Temperatury krytyczne, po których przekroczeniu na indykatorze występuje wskazanie mogą być dowolnie ustalone w zakresie od - 18 st. C do 0 st. C.

Jeśli chodzi o zestawienie najbardziej popularnych wskaźników używanych w opakowaniach inteligentnych wraz z ich zastosowaniem, to w przemyśle spożywczym dominują wskaźniki tlenowe: barwniki redox lub wskaźniki pH. Przy ochronie przy zbyt niskich temperaturach pomocne są wskaźniki temperaturowe, np. ciecz wskaźnikowa. Wskaźniki temperaturowo-czasowe to z kolei przechowywanie i transport chłodniczy. Dla opakowań tekturowych doskonale nadają się natomiast specjalne wskaźniki otwarcia w postaci odpowiednich taśm.