Opakowania indykatorowe i ich znaczenie

Opakowania indykatorowe i ich znaczenie
Na rynku opakowaniowym coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać opakowania inteligentne wyposażone w tzw. indykatory, czyli specjalne wskaźniki informujące o stanie jakościowym produktu lub warunkach jego przechowywania.

Indykatory znajdują się wewnątrz opakowania lub na jego powierzchni. Mają za zadanie przekazywanie istotnych wiadomości związanych ze specyfiką produktu, np. temperaturą przechowywania, uszkodzeniami opakowania, datą ważności produktu. Zazwyczaj informacja o zagrożeniu ma postać barwnego wskazania. Opakowania indykatorowe stosuje się do produktów wrażliwych na zmiany czynników zewnętrznych oddziaływujących na produkt, głównie takich jak temperatura i wilgotność. Dlatego też znalazły one bardzo szerokie zastosowanie w branży produktów spożywczych, farmaceutycznych lub chemicznych. Mowa tu o różnych mrożonkach, mięsie, ale także lekach wymagających składowania w odpowiednich temperaturach, transporcie krwi, organów medycznych, szczepionek we właściwej temperaturze.

Globalny rynek dla opakowań inteligentnych będzie w najbliższym czasie rósł w tempie 30 proc. w skali roku. Opakowania indykatorowe mają tu o tyle duży sens, że dziewięć na dziesięć opakowań inteligentnych jest wyposażonych w indykatory.

Opakowania indykatorowe i ich znaczenie

Dzięki takim wskaźnikom nabywca produktu wie w jakim stanie znajduje się jego towar. W tej chwili w obiegu znajdują się opakowania wyposażone w szeroką paletę indykatorów. Do najpopularniejszych należą wskaźniki czasu i temperatury, wskaźniki świeżości oraz wskaźniki tlenu.

Wskaźniki czasy i temperatury TTI (Time and Temperature Indicators) wykorzystywane są w największym stopniu w logistyce. Pokazują one różnice między temperaturą optymalną a tą w danej chwili. Zasada działania najbardziej popularnych wskaźników czasu i temperatury opiera się albo na chemicznej reakcji polimeryzacji, albo na enzymatycznej hydrolizie tłuszczów lub też na efekcie fizycznej dyfuzji roztworu o zmienionej chemicznie barwie. TTI w większości przypadków umieszczone są na zewnętrznej stronie opakowania i nie mają kontaktu z żywnością.

Indykator TTI rejestruje przebieg czasowy temperatury produktu do którego jest zaaplikowany. Zmiana temperatury powyżej zadanej i po określonym czasie jest rejestrowana jako wskazanie w postaci zmieniającej się barwy na indykatorze. Przykładem działania indykatora TTI mogą być np. informacje o rozmrożeniu produktu.