Opakowania porcjowane z tworzyw sztucznych

Opakowania porcjowane z tworzyw sztucznych
Produkcja opakowań porcjowanych to jeden z trendów na rynku opakowań z tworzyw sztucznych.

Wraz ze wzrastającym tempa życia, konsumenci coraz częściej żądają wysokiej jakości produktów w opakowaniach, które odpowiadają ich zmieniającym się potrzebom. Dla przykładu dla osoby, która kupuje kawę na wynos czy też przekąskę spożywaną bezpośrednio z opakowania, ważna jest wygoda, co oznacza, że porcjowanie staje się coraz ważniejszym aspektem opakowania w przypadku szerokiego zakresu produktów.

Co równie ważne, porcjowanie wnosi również cenny wkład w tworzenie ekologicznych rozwiązań. Jednym z głównych problemów zagrażających środowisku, o którym wiele mówiło się w ciągu minionego roku, jest ilość generowanych odpadów żywnościowych.

Kwestia ta pomaga naświetlić ważną rolę, jaką mają opakowania w ograniczaniu odpadów dzięki swojej zdolności do zapewnienia koniecznej ochrony i konserwacji w celu wydłużenia trwałości produktu.

Szczególnie tworzywa sztuczne mają wiele zalet pod tym względem. Technologie barierowe umożliwiły produkcję opakowań o bardzo długim okresie przechowywania w temperaturze pokojowej. Przyczyniło się to do redukcji zużycia energii na chłodzenie, a krótsze cykle przetwarzania pozwalają na szybką konserwację żywności. Korzyści te, w połączeniu z tradycyjnymi zaletami tworzyw sztucznych, takimi jak lekkość i efektywność układania w stosy, które obniżają koszty transportu i dystrybucji, stanowią silny argument handlowy dla wyboru tego materiału do pakowaniu wielu różnych artykułów spożywczych.

W tym kontekście opakowania porcjowane mają do odegrania bardzo ważną rolę, odpowiadając na zmieniającą się demografię, szczególnie wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych i generalny trend w kierunku większej wygody konsumentów i spożywania posiłków „w drodze”. Efektywne porcjowanie zaspokaja także zapotrzebowanie innego rosnącego rynku, mianowicie sprzedawców żywności, którzy dostarczają produkty i gotowe posiłki bezpośrednio do domów konsumentów. Opakowania porcjowane są ważną częścią branży gastronomicznej, a dobrym przykładem jest tu obsługa gastronomiczna linii lotniczych.

Chociaż zalety porcjowania są najwyraźniej związane z branżą spożywczą, są także inne rynki, które mogą z tego korzystać. Jest tak choćby w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Tam bowiem precyzyjne porcjowanie ma duże znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego dawkowania i podawania leków oraz innych produktów zdrowotnych.

Od jakiegoś czasu widać także rosnący popyt folie służące do produkcji opakowań porcjowanych. Jedną ze szczególnych zalet folii barierowych z tworzyw sztucznych jest duży wybór, co oznacza, że rozwiązania można dostosowywać do indywidualnych produktów, wybierając spośród różnych materiałów, takich jak polipropylen lub polistyren, albo dobierając odpowiedni poziom ochrony barierowej do wymagań produktu.

Średnia barierowość jest idealna dla takich artykułów, jak wyroby i przetwory mleczne, a wyższa barierowość wymagana jest do zapewnienia jeszcze lepszej ochrony przed przenikaniem tlenu, aromatu lub pary wodnej.

Zwrot w kierunku opakowań porcjowanych staje się zauważalny w Europie Zachodniej, ale jest równie widoczny w innych regionach świata. W Chinach problemy związane z dystrybucją żywności są szczególnie dotkliwe. W poszczególnych obszarach tego kraju występują skupiska ludności sięgające 20 milionów mieszkańców i dlatego logistyka łańcucha dostaw i ilość produktów dostarczanych każdego dnia – nie wspominając o odpadach, które następnie trzeba usunąć – stawiają duże wyzwania, zwłaszcza pod względem efektów ekonomicznych i ekologicznych. Efektywne pakowanie porcji może pomóc zminimalizować te problemy.

Jedną z istotnych funkcji opakowania jest zapewnienie rozwiązania odpowiedniego do zmian w trybie życia konsumentów oraz ich potrzeb i wymagań. Potrzeba ograniczenia odpadów żywnościowych napędza popyt na mniejsze i wygodniejsze rozmiary opakowań. Tworzywa sztuczne grają ważną rolę, ponieważ potrafią zastąpić cięższe i mniej wydajne energetycznie materiały.

W związku z powyższym opakowania porcjowane będą coraz częściej stosowane w celu redukcji odpadów żywnościowych oraz wydłużenia okresu przechowywania produktów, a mniejsze opakowania pozwolą ograniczyć do minimum marnotrawstwo i ilość odpadów generowanych pod koniec cyklu życia opakowania.

Czytaj więcej: Opakowania 1097