Opakowania w przemyśle rozlewniczym wód i napojów bezalkoholowych w 2011 r.

Najważniejsze wydarzenia w przemyśle rozlewniczym w 2011 r.>
Do jednego z najważniejszych wydarzeń w branży rozlewniczej, które miały miejsce w minionym roku należy zaliczyć wejście w życie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Trwało to długo ale wreszcie udało się doprowadzić do finału.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było wstrzymanie po raz pierwszy postępowania antydumpingowego prowadzonego przez Komisję Europejską wobec importu do Unii Europejskiej granulatu PET, tym razem z Omanu i Arabii Saudyjskiej. Zdaniem wielu jego użytkowników import mógłby przyczyniać się do zwiększenia jego podaży i wyhamowania wzrostu jego cen. Wysoki poziom cen ma kluczowe znaczenie dla sektora opakowań i użytkowników opakowań złożonego z wielu, także małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają istotne znaczenie dla polskiego przemysłu. Przedsiębiorstwa te potrzebują granulatu PET, którego cena już od ponad roku kształtuje się na bardzo wysokim poziomie znacząco obniżając ich marże.

Dalszy wzrost cen surowców wpływałby na zmniejszenie ich rentowności, możliwość zatrudniania oraz rozwoju i inwestycji. Jest to duży sukces europejskiej branży rozlewniczej, której udało się przełamać pierwszy raz nieracjonalne oczekiwania w zakresie zysków ze strony kilku europejskich producentów granulatu PET. Jest to również sukces Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy", która intensywnie włączyła się do akcji sprzeciwu wobec wszczynania postępowania antydumpingowego dla importu granulatu PET i kilku członków, liczących się na rynku, którzy chroniąc swój interes działali z korzyścią dla pozostałych firm.

Trzeba tu również wspomnieć o podjętej decyzji Komisji Europejskiej o dopuszczeniu glikozydów stewiolowych (stewia) do stosowania w charakterze słodzika w produktach spożywczych i napojach,. Decyzja ta umożliwi producentom w Europie wprowadzanie dalszych innowacji produktowych oraz oferowanie konsumentom napojów o lepszym smaku. Z pewnością wymaga to jednak czasu, choć już pojawiają się informacje, że niektórzy producenci rozpoczynają stosowanie stewii.

Nie mniej ważne wydarzenie minionego roku to również podjęcie decyzji przez Komisję Europejską o rozpoczęciu prac nad zmianą przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych oraz dyrektywy Komisji 2003/40/WE z dnia 16 maja 2003 r. ustanawiającej wykaz, stężenia graniczne i wymogi w zakresie etykietowania dla składników naturalnych wód mineralnych oraz warunki zastosowania powietrza wzbogaconego w ozon do oczyszczania naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych.

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" zgłosiła do Głównego Inspektora Sanitarnego swoje propozycje dotyczące przede wszystkim wprowadzenia do nazwy rodzajowej „woda źródlana" przymiotnika „naturalna", określenia maksymalnej zawartości rozpuszczalnych składników mineralnych zarówno w wodach źródlanych jak i naturalnych wodach mineralnych oraz skorygowanie limitów dla niektórych składników naturalnego pochodzenia, przykładowo baru na poziomie 2 mg/dcm3 zwłaszcza w wodach średnio- i wysokozmineralizowanych oraz wiele drobniejszych postulatów. Aktualnie uwagami zgłoszonymi przez poszczególne kraje do Komisji Europejskiej zajmują się eksperci unijni. Cieszy nas bardzo dobra współpraca w tym zakresie z GIS i pozytywne nastawienie do naszych postulatów, chociaż nie wszyscy usatysfakcjonowani są tempem prac na forum europejskim.