Opakowania z tektury mają się dobrze

Opakowania z tektury mają się dobrze
Mamy kilkunastoletni wzrost na rynku opakowań z tektury, co powoduje jego stabilny rozwój.

Rynek tektury falistej, papieru i opakowań z tektury jest drugim co do wielkości najważniejszym w Polsce sektorem branży opakowaniowej. Większy od niego jest tylko sektor opakowań z tworzyw sztucznych. Zużycie papierów do celów opakowaniowych systematycznie jednak rośnie, średnio w tempie ok. 10 proc. rocznie. Tektura falista stanowi główny surowiec do produkcji opakowań zbiorczych i transportowych.

W Polsce do produkcji tektury falistej używa się głównie papierów wyprodukowanych z udziałem makulatury. Bardzo niski jest udział w produkcji tektury kraftlinerów i flutingów półchemicznych. Mówiąc o rynku opakowań z papieru i tektury, należy pamiętać, że w tej grupie materiałów najbardziej rozpowszechnionym ze względu na swoje właściwości jest tektura falista. Z tego materiału produkowane jest ponad 85 proc. opakowań.

Głównym walorem opakowania z tektury jest fakt, że powstaje najczęściej z biodegradowalnych i ogólnie dostępnych surowców roślinnych. Uważa się, że za sprawą możliwości odzyskiwania i ponownego wykorzystywania włókien do produkcji tektury i papieru, tego typu opakowania odegrają w przyszłości jeszcze większą rolę. Zdaniem niektórych ekspertów w najbliższych latach może rozwinąć się intensywna rywalizacja pomiędzy opakowaniami z tworzyw sztucznych i opakowaniami z tektury. Stanie się tak ze względu na fakt, iż w przypadku wielu opakowań zbiorczych nie ma wystarczającego i skutecznego zamiennika dla tektury.


Z roku na rok zauważa się wzrost zapotrzebowania na wyroby z papieru. Jeśli chodzi o ocenę kilku ostatnich lat, to szacunki pokazują, że zużycie papieru i tektury wzrosło w Polsce o ok. 50 proc. w porównaniu z początkiem minionej dekady. Na rodzimym rynku już w tej chwili widać tendencje, które z powodzeniem obserwuje się w większości państw europejskich, polegające na dużo szerszym zakresie używania opakowań, cechujących się lekką konstrukcją.

Wewnątrz całego europejskiego rynku, tempo wzrostu w różnych jego częściach zmienia się w bardzo poważny sposób. Co zrozumiałe zauważa się zjawisko przenoszenia produkcji do krajów ze wschodniej części kontynentu, w których koszty pracy i wytworzenia produktów są niższe. Obecnie Polska jest jednym z największych rynków opakowań z tektury falistej i samej tektury w Europie, a swoją produkcję ulokowały tutaj prawie wszystkie największe światowe firmy z branży. Polski rynek zajmuje pod względem wielkości produkcji szóstą pozycję w Europie.

Analizując globalny sektor opakowań z tektury i papieru nie można pominąć tak znaczącego czynnika jak cena papieru. Podczas gdy opakowania są generalnie sprzedawane lokalnie, to cena papieru, podlega już wpływom ogólnoeuropejskim. W ostatnich miesiącach ceny materiałów koniecznych do wytwarzania tektury i innych wyrobów z papieru wzrosły kilkakrotnie. W odpowiedzi na to producenci opakowań kilkakrotnie podnosili w ostatnich dwóch latach ceny swoich wyrobów, tak by pokryć wyższe koszty zakupu materiałów.

Oczywiście opakowanie produktu nabrało zupełnie innego znaczenia od momentu, gdy towary w kartonach zaczęły pojawiać się na półkach sklepowych. W pakowaniu różnego rodzaju produktów są też potrzebne innego rodzaju materiały opakowaniowe, które służą do zabezpieczenia towarów w czasie magazynowania i transportu, np. kątowniki papierowe, przekładki tekturowe, obwoluty czy kratownice. Współczesna technologia pozwala również na produkowanie z papieru innego rodzaju produktów, jak np. płyt tekturowych w formie tzw. plastra miodu.

W Polsce, według danych Stowarzyszenia Papierników Polskich, w ogólnej produkcji papierniczej, papiery i tektury przeznaczone do celów opakowaniowych i graficznych mają największy udział. Największe zapotrzebowanie jest właśnie na papiery do produkcji tektury falistej.

Produkcja w Polsce wzrastała sukcesywnie w ostatnich latach. W 2004 r. produkowano u nas w kraju 1,9 mld mkw. tektury falistej, w 2006 roku już 2,05 mld mkw. Dopiero kryzys gospodarczy przyniósł pierwszy od 20 lat spadek produkcji o ok. 0,4 mld mkw. Był to jednak i tak najmniejszy spadek spośród europejskich państw, co potwierdza tezę, że branża opakowań tekturowych jest na stabilnym poziomie. W ocenie przedstawicieli samego sektora, ich branża będzie się dynamicznie rozwijała przez co najmniej kilkanaście najbliższych lat.

Czytaj więcej: Opakowania 1104 Rynek 830