Opakowania żywności pod lupą naukowców

Opakowania żywności pod lupą naukowców
Naukowcy od lat wskazują, iż wiele substancji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle, rolnictwie czy gospodarstwie domowym może wykazywać działanie endokrynnie czynne. Co istotne, związki tego rodzaju mogą się także znajdować w opakowaniach żywności. Badanie obecności związków endokrynnie czynnych w żywności i jej opakowaniach stało się obecnie priorytetowym obiektem poszukiwań naukowców, gdyż kontakt z nimi może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania układu dokrewnego, immunologicznego oraz sprzyja rozwojowi niektórych typów nowotworów.

Tematowi obecności związków endokrynnie czynnych w opakowaniach poświęcona będzie międzynarodowa konferencja naukowa "Opakowania żywności – zagrożenie dla zdrowia? Fakty i mity", która odbędzie się 15 listopada br. w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski.

Wśród zaproszonych gości konferencji znajdują się wybitni specjaliści w dziedzinie endokrynologii, chemii środowiska i biochemii roślin, m.in. prof. Marek Ruchała (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), prof. Ewa Osińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. Andrzej Milewicz (prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego) czy prof. Katarzyna Stoś (Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie).

W programie konferencji uwzględniona zostanie między innymi problematyka opakowań żywności jako źródła związków endokrynnie czynnych czy związków endokrynnie czynnych w diecie człowieka. Omówione zostaną też kwestie toksycznego działania substancji zawartych w opakowaniach żywności na funkcjonowanie poszczególnych narządów i modyfikacje ich cech strukturalnych oraz podstaw priorytetyzacji zagrożeń substancjami endokrynnie czynnymi.

Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa na stronie internetowej organizatora.