Opakowanie Cortronic od Antalis

Opakowanie Cortronic od Antalis…
Firma Antalis opracowała opakowanie, które znajduje zastosowanie przy produktach czułych na wyładowania elektrostatyczne. Co ciekawe materiałem dla tego opakowania jest karton.

Opakowanie Cortronic nie jest może szczególnie urodziwe, ale w przypadku jego tworzenia chodziło nie o wyszukany design, a o skuteczne stawienie czoła konkretnemu problemowi. Zostało opracowane z myślą o wymaganiach przemysłu elektronicznego. Składa się z warstwy zewnętrznej cechującej się tzw. rozpraszającymi własnościami oraz warstwy wewnętrznej ze zdolnościami do przewodzenia. Tym samym jest to materiał ekranujący przed wyładowaniem i nadający się do wykorzystywania w strefach chronionych przed elektrycznością statyczną.

Wśród produktów wykonanych z materiału Cortronic są pudła na podzespoły, pudła do transportu obwodów drukowanych, pudła do transportu układów scalonych, wewnątrzzakładowe urządzenia do obsługi obwodów drukowanych.
Dlaczego to właśnie przemysł elektroniczny w pierwszej kolejności sięgać powinien po nowe opakowanie Antalis?

Cortronic, Antalis


Jak wyjaśnia sam producent, w większym lub mniejszym stopniu każde zetknięcie się dwóch przedmiotów, oddzielenie ich od siebie lub przesunięcie powoduje zakłócenia ładunku elektrycznego. Jeśli zakłócenia ładunku elektrycznego zachodzą szybciej niż jego wyrównywanie, wówczas gromadzi się ładunek elektrostatyczny. Wyładowanie elektrostatyczne zachodzi przy zbliżeniu dwóch ładunków o różnych potencjałach elektrostatycznych. Przepływ elektronów jest zwykle nagły, a uwalniana energia może uszkodzić urządzenia czułe na wyładowania elektrostatyczne. A takimi są jak wiadomo przedmioty z sektora elektronicznego. Opakowanie zapewnia zatem ich zwiększoną ochronę.


brak
 

Papiery dla poligrafii, papiery dla biur, płyty i materiały VisCom, papiery ozdobne, materiały opakowaniowe, tworzywa sztuczne

Polska


Reportaże

Forum

Yellow

Problem z plastyfikacją PS 2019-07-14

Yellow

Docisk agregatu w maszynach hydraulicznych Engel. 2019-06-28

Yellow

Wtryskiwanie PPS 2019-06-26

Opelman

Białe smugi blisko punktu wtrysku PA 66+30GF 2019-06-26

Opelman

Uszczelki metodą wtrysku 2019-06-26