Oprogramowanie NX 8.5 ułatwia symulację wtrysku

Oprogramowanie NX 8.5 ułatwia symulację wtrysku
Niezwykle ważnym etapem w rozwoju produktu jest proces projektowania wyprasek polimerowych i form służących do ich wytwarzania, kiedy pojawia się zagadnienie symulacji wtrysku. W najnowszej wersji oprogramowania NX 8.5 ten element projektowania został w znacznym stopniu ułatwiony dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu do symulacji wtrysku NX EasyFill, bazującym na technologii obliczeń dostarczanej przez Moldex3D.

Dostępne w NX 8.5 rozwiązania oparte na technologii symulacyjnej Moldex3D pozwalają na wczesną walidację projektów. Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo problemów technologicznych, co przekłada się na niższe koszty produkcji.

W NX 8.5 bezpośrednio dostępne są narzędzia do wszechstronnej analizy geometrii wypraski, w tym także do symulacji rozpływu tworzywa (w modułach NX Molded Part Validation, NX Mold Wizard, NX EasyFill), bez konieczności kupowania dodatkowego oprogramowania Moldex3D.

Dostępny jest także samodzielny program Moldex3D eDesign (produkowany przez CoreTech System) posiadający możliwość integracji z NX poprzez moduł eDesignSYNC for NX. Jest on użyteczny dla tych konstruktorów form, którzy potrzebują symulacji wszystkich aspektów procesu wtrysku z uwzględnieniem elementów formy (kanały doprowadzające tworzywo, kanały chłodzące, wkładki). Integracja z NX umożliwia przygotowanie analizy (preprocessing) w środowisku NX, co zapobiega konieczności przenoszenia geometrii pomiędzy programami oraz uczenia się pracy w nowym interfejsie.

Z kolei program Moldex3D Advanced jest przeznaczony dla konstruktorów, którzy potrzebują zaawansowanych opcji modelowania siatki elementów skończonych oraz symulacji specyficznych procesów wtrysku (np. wtrysk wspomagany gazem lub wodą, wtrysk z doprasowaniem, wtrysk dwukomponentowy itp.).

Jak zauważa Piotr Menchen z firmy GM System, zajmującej się dystrybucją oprogramowania, programy NX i Moldex3D należą do wiodących rozwiązań wspomagających prace inżynierskie, a ich integracja zapewnia możliwość korzystania z wszechstronnych funkcjonalności CAD/CAM/CAE w środowisku NX.