Optymalizacja procesu zarządzania opakowaniami rotującymi

Optymalizacja procesu zarządzania… Zarządzanie flotą secondary packaging niesie ze sobą szereg problematycznych zagadnień związanych z finansowaniem, obsługą oraz ekonomiką, a w szczególności:

1. Problemy ekonomiki i zarządzania flotą opakowań:


a) pozyskanie środków na inwestycję w opakowania

Opakowanie rotujące to w przypadku systemów oferowanych przez Elkom Trade produkt trwały, „długowieczny” i wykonany z najlepszych materiałów. Jego immanentną cechą jest jednakże kosztochłonność na etapie zakupu floty. Koszty jej finansowania ulegają jednak optymalizacji w wyniku blisko 10-letniego użytkowaniu opakowań rotujących.

b) konieczność nauki kultury pracy z nowych opakowaniem w tym koszty szkoleń

Każde nowe rozwiązanie niesie ze sobą wyzwanie związane z poznaniem specyfiki pracy z nim. Nie od razu pozytywne efekty są zauważalne. Oprócz zaangażowania finansowego trzeba liczyć się z czasochłonnym procesem nauki sposobu pracy z opakowaniem.

c) koszty utrzymania – składowania, serwisu i obsługi (zaangażowanie zasobów ludzkich, system informatyczny)

Aby wielorazowe opakowanie wtórne służyło przez jak najdłuższy okres, należy stale dbać o jego stan: składować w przystosowanym do tego celu miejscu, serwisować (usuwać zabrudzenia, naprawiać, niwelować ubytki powłoki ochronnej) oraz odpowiednio się z nim obchodzić unikając generowania uszkodzeń wynikających z niewłaściwej obsługi.

d) kontrola i sprawne zarządzanie rotacją nośników

To niezbędny element pozwalający opanować proces. Wymaga on dużego zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa: kapitału, pracy i technologii.

e) szybkie reagowanie na zwiększone zapotrzebowanie rynku w sezonie

Piki sezonowe są zawsze problematyczne dla organizacji. Fluktuacje te oraz zmienny ich poziom uniemożliwiają, bądź czynią bardzo trudnym oszacowanie poziomu zapotrzebowania na nośniki logistyczne. Trudności te bezpośrednio przekładają się na zdolność zaspokajania przez przedsiębiorstwo potrzeb odbiorców.

f) niska trwałość i wytrzymałość niektórych typów opakowań

Prostym przykładem jest opakowanie kartonowe typu oktabina vs. metalowy pojemnik siatkowy. Trwałość kontenerów z drutu pozostawia w tyle produkty z kartonu. Oktabiny ulegają zniszczeniu znacznie szybciej niż pojemniki statkowe.

g) wysokie per saldo koszty opakowań jednorazowych/kartonowych

Chociaż jednorazowy koszt zakupu opakowań kartonowych jest znacznie niższy niż zakup floty pojemników siatkowych, to jednak w długim okresie kapitał zaangażowany na zakup trwałych nośników jest inwestycją w środki trwałe, zaś zakup opakowań kartonowych jest wydatkiem. Sumując koszty przez okres 10 lat, czyli okres użytkowania pojemnika siatkowego, kalkulacja jest korzystniejsza dla opakowania wielorazowego użytku.

ekonomika zarządzania flotą opakowań


Czytaj więcej:
brak
 

Pojemniki magazynowe z drutu - pojemniki siatkowe, pojemniki na wino, rollkontenery, nadstawki, stojaki, stelaże.

Polska