Orlen mocniejszy w Czechach

Orlen mocniejszy w Czechach
Korzystając z prawa pierwokupu, wchodząca w skład Grupy Orlen czeska spółka Unipetrol nabędzie od włoskiego koncernu ENI pakiet akcji spółki Česká Rafinérská, stanowiący 32,445 proc. kapitału zakładowego. Wartość transakcji szacowana jest na 30 mln euro. Po sfinalizowaniu transakcji, które uzależnione jest od uzyskania zgody urzędu antymonopolowego, Unipetrol stanie się jedynym właścicielem spółki Česká Rafinérská.

– Zamiar nabycia pakietu akcji spółki Česká Rafinérská wpisuje się w nasze założenia wzmacniania czeskich aktywów Grupy Orlen - powiedział Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen i przewodniczący Rady Nadzorczej Unipetrol. - Jako stuprocentowy właściciel czeskiej spółki będziemy mogli w sposób optymalny i kompleksowy zarządzać aktywami rafineryjnymi i realizować działania mające na celu budowę silnej pozycji Unipetrolu.

Przejęcie pełnej kontroli nad spółką Česká Rafinérská ma zagwarantować dostępność i bezpieczeństwo dostaw surowców dla segmentu petrochemicznego Unipetrol oraz umożliwić dalszy rozwój tego sektora. Zgodnie ze strategią spółki, właśnie poprzez rozwój produkcji petrochemicznej oraz utrzymanie silnej pozycji na rynku sprzedaży paliw zamierza ona wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną na rynku czeskim oraz rynkach ościennych. Zgodnie z założeniami strategicznymi Unipetrolu największe nakłady inwestycyjne do 2017 roku zostaną przeznaczone na segment petrochemiczny. Jednocześnie, realizując podstawowe założenia rozwojowe, spółka będzie nadal dążyła do optymalizowania działalności operacyjnej.

Proces przejęcia pakietu akcji Česká Rafinérská od ENI jest kolejnym elementem wzmacniania pozycji Unipetrolu. W listopadzie 2013 r. spółka z Grupy Orlen podpisała z Shell Overseas Investments B.V. umowę kupna 16,335 proc. akcji Česká Rafinérská.

Czytaj więcej: Ropa 45

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska