Orzeł produkuje granulat gumowy

Orzeł produkuje granulat gumowy… Firma Orzeł uruchomiła drugą linię technologiczną w zakładzie produkcji granulatu gumowego.

Spółka w sierpniu ubiegłego roku podpisała umowę pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowego z firmą WIL AG. Umowa została zawarta na okres czterech lat od momentu rozpoczęcia produkcji i gwarantuje sprzedaż granulatu w całym okresie w wysokości 39 tys. ton o szacunkowej wartości 30 mln zł. Pierwsze przychody ze sprzedaży produktów pochodzących z zakładu produkcji granulatu gumowego spółka osiągnie na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku. Granulaty znajdą swoje zastosowanie przy budowie dróg, boisk i placów zabaw. Produkty firmy mają mieć 99,9 proc.
czystości, co zwiększy możliwości ich zastosowania. Nowa fabryka została usytuowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Poniatowej. Na budowę zakładu pozyskano 17 mln zł dotacji unijnej. Inwestycja Orła to dopiero początek. Spółka już pozyskała 22 mln zł dotacji na budowę kolejnej fabryki granulatu gumowego.

W początkowym etapie zakład będzie funkcjonował w systemie dwuzmianowy, natomiast po osiągnięciu najwyższych standardów jakościowych produkcji nastąpi przejście w system trzyzmianowy. Osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych nastąpi w przeciągu dwóch do trzech miesięcy.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum