Oszczędności energetyczne w branży tworzyw sztucznych - darmowy poradnik

Oszczędności energetyczne w branży tworzyw sztucznych - darmowy poradnik
ExxonMobil we współpracy z czołowym ośrodkiem badawczym Applied Market Information opracował „Przewodnik po oszczędzaniu energii dla zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku”. Darmowy poradnik został przygotowany przez znanego eksperta branżowego, Dr. Robina Kenta i zawiera praktyczne wskazówki, jak skutecznie ograniczyć zużycie energii w firmie.

Przewodnik prezentuje najlepsze praktyki odnoszące się do niemal każdego aspektu działalności zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych - od tworzenia "wskaźnika energetycznego" po zastosowanie wysoko wydajnych olejów hydraulicznych. Poradnik prezentuje również sposoby na zaoszczędzenie energii, między innymi:

  • Dobór izolacji podgrzewaczy beczek, które odpowiadają za około 25% zużycia energii wtryskarki, co pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania do 50%.
  • Ograniczanie wycieków skompresowanego powietrza, zmniejszanie ciśnień i poprawa funkcjonowania instalacji, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie zużycia energii przez kompresor nawet o 50%.
  • Wybór oleju hydraulicznego Mobil DTE 10 Excel, co pozwoli zwiększyć wydajność hydrauliczną nawet o 6%*.

Oszczędności energetyczne w branży tworzyw sztucznych


Silna konkurencja na rynku oraz energochłonne procesy są stałymi elementami działalności zakładów produkcyjnych, dlatego też monitorowanie zużycia energii przez operatorów jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności. Wydatki na energię w typowym zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku są często porównywalne do kosztów pracowniczych i choć te ostatnie budzą duże zainteresowanie kierownictwa, to kontrola wydatków na energię nie zajmuje tak wysokiej pozycji. Potencjalne oszczędności są jednak znaczne. Doświadczenie pokazuje, że w przypadku zakładów wykorzystujących wtryskarki, które nie wdrożyły skutecznych programów oszczędzania energii, 30% zużycia energii jest uznaniowe - są to koszty, których można uniknąć dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, utrzymaniu maszyn i inwestycjom.

Zasady oszczędzania energii są proste: inwestuj czas i pracę w te obszary, które dają największy zwrot. Wymaga to opracowania systemu zarządzania energią. Takie systemy będą się różnić w zależności od zakładu produkcyjnego, jednak we wszystkich znajdą się stałe elementy:

  • Polityka energetyczna firmy
  • Pracownik odpowiedzialny za zarządzanie energią
  • Metoda/ sposób monitorowania i wyznaczania krótko- oraz długoterminowych celów
  • Skosztorysowana i zatwierdzona lista projektów nakierowanych na oszczędność energii
  • System raportowania mający na celu ocenę stanu projektów
  • System audytu mający na celu wdrażanie działań i ulepszeń.

- Przetwórstwo tworzyw sztucznych to wysoce konkurencyjna i energochłonna branża, w której każdy szczegół ma znaczenie - mówi Mohamed Mourad, doradca marketingu przemysłowego w ExxonMobil. - Nasz przewodnik po oszczędzaniu energii dla zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku omawia wszystkie najistotniejsze zagadnienia pozwalające zoptymalizować działalność firmy i zmniejszyć zużycie energii. Praktyczne wskazówki zawarte w poradniku umożliwią operatorom wprowadzenie zmian dających realne efekty i przewagę konkurencyjną.

Pobierz bezpłatny poradnik tutaj.

*Wydajność energetyczna produktów serii Mobil DTE 10 Excel określa wyłącznie wydajność oleju w porównaniu do konwencjonalnych olejów hydraulicznych marki Mobil. Technologia produktów pozwala na wyższą o 6% wydajność pompy hydraulicznej w porównaniu z produktami serii Mobil DTE 20 w testach przeprowadzonych w warunkach kontrolowanych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych. Wyniki jakie produkt osiągnął w zakresie oszczędności energii zostały uzyskane w testach przeprowadzanych zgodnie ze wszystkimi stosownymi standardami i protokołami branżowymi. Rzeczywiste korzyści mogą się różnić w zależności od rodzaju używanego sprzętu i jego serwisowania, warunków pracy oraz otoczenia i wcześniej używanego środka smarnego.