PIPCh z nowymi członkami

PIPCh z nowymi członkami
Sukcesywnie powiększa się liczba członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W październiku do grona firm skupionych w organizacji przyjęto kilka nowych przedsiębiorstw o różnym profilu działalności.

Jedną z nowo przyjętych do PIPCh firm jest spółka Introsys Sp. z o.o., oferująca zintegrowane systemy łączności pracujące w ciężkich warunkach przemysłowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem Ex. Spółka oferuje tradycyjną, monitorowaną łączność przewodową, nagłośnienie na wielkich obszarach, jak również różne systemy mieszane. Urządzenia te pracują w ekstremalnych środowiskach - na platformach wiertniczych na morzu, przy hutniczych liniach ciągłego odlewania stali, w przemyśle chemicznym i rafineriach, czy w kopalniach węgla brunatnego. Systemy interkomowe Industronic dostarczają szybkiej, bezpiecznej i ukierunkowanej łączności we wszystkich strefach, są używane także jako urządzenia nagłaśniające o szerokim zasięgu.

Kolejnym nowym członkiem Izby jest spółka Agat SA z Koluszek. Firma oferuje swoje usługi m.in. dla sektora naftowego, gazowego, wojskowego, kolejowego oraz komunalnego. Szczególnie ważną rolę w ofercie przedsiębiorstwa stanowią nowoczesne rozwiązania z zakresu elektroenergetyki oraz automatyki technologicznej stosowane w przemyśle naftowym, w tym m.in. automatyka baz magazynowych, rurociągów przesyłowych i pompowni rurociągowych, ujęć stacji uzdatniania wody, monitoringu skażeń gleby, a także oczyszczalni ścieków bytowych i przemysłowych.

Firma Jars Sp. z o.o. zajmuje się badaniami w zakresie żywności, opakowań ochrony środowiska, kosmetyków i chemii gospodarczej. Zakres usług obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne oraz sensoryczne. Firma prowadzi także usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, w tym raporty początkowe, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne, a także raporty dotyczące gospodarki odpadami oraz produktami ubocznymi. Firma działa jako laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na mocy certyfikatu AB 1095. Głównymi klientami firmy Jars są producenci i dystrybutorzy żywności, zakłady komunalne, producenci i dystrybutorzy kosmetyków i chemii gospodarczej, a także wszystkie zakłady produkcyjne, które korzystają ze środowiska.

Członkiem PIPCh została też w październiku br. spółka PERN Przyjaźń SA, w całości należąca do Skarbu Państwa. Spółka zajmuje się głównie transportem ropy naftowej do rafinerii w Polsce oraz wschodnich Niemczech, poprzez rurociąg Przyjaźń, biegnący z Adamowa do Płocka i dalej do Schwedt oraz Rurociąg Pomorski łączący Płock z Gdańskiem. Rewersyjny Rurociąg Pomorski w połączeniu z Naftoportem w Gdańsku umożliwia import surowca z morza oraz tranzyt ropy naftowej przez Polskę. PERN Przyjaźń świadczy również usługi magazynowania ropy naftowej w trzech bazach w Adamowie, Płocku oraz Gdańsku, o łącznej pojemności blisko ponad 3 mln m sześc. Firma posiada też sieć rurociągów produktowych, wykorzystywanych do transportu paliw płynnych.

Czytaj więcej: Chemikalia 188