Pięć pytań do Phillipa Blassa, dyrektora targów FachPack

Pięć pytań do Phillipa Blassa…

Już tylko 6 miesięcy dzieli nas od tegorocznej edycji targów FachPack - wystawy dedykowanej europejskiej branży opakowaniowej - która odbędzie się w dniach 27 - 29 września 2022 r. w Centrum Wystawowym w Norymberdze. O tym, jak przebiegają przygotowania do targów rozmawiamy z Phillipem Blassem, dyrektorem FachPack w Nürnberg Messe.

Zespół FachPack jest zajęty przygotowaniami do wrześniowego wydarzenia. Nad czym dokładnie teraz pracujecie? Czy możesz zdradzić, ilu wystawców może pojawić się na tegorocznej imprezie?    

Obecnie pracujemy nad rozplanowaniem stoisk wystawowych. Oznacza to, że przydzielamy wystawcom miejsca w halach targowych zgodnie z ich ofertą produktową i preferencjami. Ten etap potrwa do Wielkanocy. Następnie opublikujemy plany stoisk i wstępną listę wystawców, która będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.FachPack.de/en.

Aktualnie zakładamy, że we wrześniu br. ponad 1000 wystawców na terenie 9 hal zaprezentuje swoje rozwiązania w zakresie opakowań. Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze do 30 czerwca. Obecnie pracujemy również nad stworzeniem atrakcyjnego programu towarzyszącego.

Pojawiła się informacja, że międzynarodowe targi technologii proszków, granulatów i materiałów sypkich PowTech, zostaną w tym roku połączone z targami FachPack. Jakiego efektu synergii spodziewacie się dzięki połączeniu tych dwóch wystaw?

Tak, to prawda. Cieszymy się, że targi PowTech odbędą się w tym roku równolegle z FachPack, ponieważ będzie to ekscytujące uzupełnienie naszej oferty w zakresie przetwarzania i pakowania. Połączone targi obejmą cały łańcuch dostaw, od wytwarzania produktów do ich pakowania. W ten sposób obie imprezy będą jeszcze bardziej skierowane do użytkowników z branży farmaceutycznej, chemicznej oraz sektora rolno-żywnościowego.
W przeprowadzonej przez nas ankiecie 29% odwiedzających ostatnie targi PowTech wyraziło swoje zainteresowanie tematem „pakowanie i napełnianie”, co stwarza nowe możliwości dla wystawców FachPack. Zwiedzających targi powinien również zainteresować nowy pawilon opakowań farmaceutycznych, który powstał właśnie dzięki połączeniu tych wystaw. Wystawcy, którzy są istotni dla obu imprez targowych, będą rozlokowani głównie w hali 4. Oczywiście zwiedzający będą mogli odwiedzić obydwie wystawy korzystając z jednego biletu.

blass-fachpack-nurnbergmesse
Phillip Blas, dyrektor FachPack

Hasło przewodnie FachPack 2022 brzmi "Przemiany w branży opakowań" ("Transitions in packaging"). Jak należy rozumieć to pojęcie i w jaki sposób zostanie ono odzwierciedlone podczas targów?

Przemysł opakowań znajduje się w okresie radykalnych zmian, dodatkowo spotęgowanych i przyspieszonych przez pandemię oraz konflikty polityczne, takie jak sytuacja na Ukrainie. Przemysł i handel nieustannie stają w obliczu nowych wyzwań. Zrównoważony rozwój, e-handel i cyfryzacja to 3 najważniejsze trendy w dziedzinie opakowań, które mają obecnie wpływ na naszych wystawców i odwiedzających. Inne aktualne kwestie to niedobór surowców, wąskie gardła w dostawach oraz brak wykwalifikowanego personelu. Wszystko to powoduje zmiany w branży i to właśnie chcieliśmy wyrazić w naszym temacie "Przemiany w branży opakowań'. W tym kontekście celowo unikaliśmy nadużywanego terminu "transformacja", gdyż - jak trafnie ujął to Harry Gatterer z Zukunftsinstitut - "transformacje zależą od przemian", czyli właśnie od wielu małych zmian, które wpływają na całościowy obraz. I my też tak to widzimy. Chodzi więc raczej o wiele małych przemian, które odzwierciedlają obecną, globalną zmianę branży i właśnie to zjawisko chcemy pokazać na targach FachPack, na forach PackBox, TechBox i InnovationsBox, czy też podczas specjalnego pokazu "Opakowania dzięki wzornictwu".