Pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP

Pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP
W dn. 9 lutego w miejscowości Błażowa (pow. rzeszowski) oficjalnie otwarto pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP. Jest on jednym z nielicznych w Europie i największym na świecie pod względem rozpiętości przęsła mostem drogowym wybudowanym z materiałów kompozytowych. Zadanie zrealizowane zostało jako część projektu badawczego Com-bridge, za którego realizację odpowiedzialne było konsorcjum pod kierownictwem Mostostalu Warszawa SA wraz z udziałem firmy Promost Consulting z Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Warszawskiej. Budowa przeprawy współfinansowana była ze środków programu Demonstrator+, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Materiał użyty do budowy belek mostu to kompozyt włóknisty o osnowie polimerowej, nazywany zwykle kompozytem FRP (ang. fibre-reinforced polimer). Poprzez otoczenie żywicą zbrojenia w postaci włókien szklanych i węglowych powstaje materiał o nowych parametrach, niebędących bezpośrednią wypadkową właściwości składników go budujących. Cechą kompozytów FRP, która szczególnie przyciągnęła uwagę inżynierów mostowców, jest większa trwałość w porównaniu z materiałami tradycyjnie wykorzystywanymi w budownictwie. Kompozyty FRP nie korodują jak stal, ani nie podlegają erozji jak beton. Ponadto ich niska gęstość i duża wytrzymałość pozwalają na prefabrykację dużych elementów konstrukcyjnych, których montaż jest szybki i możliwy przy wykorzystaniu sprzętu o mniejszej nośności niż w przypadku tradycyjnych prefabrykatów.

Obecnie na świecie istnieje zaledwie kilka mostów o podobnej konstrukcji - dwa w Australii, dwa w Hiszpanii i jeden w USA. W Polsce jest to pierwszy obiekt wybudowany w takiej technologii. Most w Błażowej jest również rekordową konstrukcją pod względem rozpiętości teoretycznej przęsła kompozytowego, która wynosi 21,0 m. Płytę pomostową wykonano z betonu lekkiego zbrojonego prętami FRP, co również jest unikalnym rozwiązaniem. Cztery belki mostu zostały wykonane przez Dział Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa w warsztacie kompozytowym firmy, a ich produkcja odbywała się przy zastosowaniu technologii infuzji, tj. przesycania żywicą suchych włókien przy wsparciu próżni.

W pracach konsorcjum zadaniem spółki Mostostal Warszawa było opracowanie technologii i produkcja kompozytowych elementów konstrukcyjnych. Za dokumentację projektową i zdobycie wymaganych pozwoleń odpowiadał Promost Consulting. Zakres prac obejmował również przeprowadzenie badań materiałowych zrealizowanych przez Politechnikę Warszawską oraz badań prototypowych elementów mostowych wykonanych przez Politechnikę Rzeszowską.

- Powstanie pierwszego polskiego mostu z kompozytów FRP jest efektem olbrzymiej pracy zaangażowanych w projekt firm i jednostek naukowo-badawczych - od etapu badań materiałowych, poprzez ustalenie nowych założeń projektowych, opracowanie technologii produkcji, aż po badania prototypowych elementów mostowych - powiedział Juliusz Żach, kierownik Działu Badań i Rozwoju Mostostal Warszawa. - Gdy dziś patrzę na gotowy obiekt, odczuwam wielką satysfakcję. Postawiliśmy kolejny kamień milowy w polskim mostownictwie.

Most z komopozytów FRP
Pawelw
Pawelw

Wysłany: 2016-02-20 16:52:17