Plany rozwoju Grupy Synthos

Rozwój organiczny oraz przejęcia konsolidujące rynek i wzmacniające pozycję rynkową - tak przedstawiają się strategiczne plany Grupy Synthos w zakresie jej działalności w obszarze kauczuków syntetycznych, tworzyw styrenowych i dyspersji. Termin realizacji tych zamierzeń to jednak perspektywa dłuższa niż jeden rok.

W styczniu ubiegłego roku Synthos podpisał Porozumienie o Współpracy Strategicznej z PKN Orlen S.A. Gwarantuje ono firmie stabilne dostawy kluczowych surowców na korzystnych warunkach handlowych. Dzięki temu ma ona szansę na umocnienie swojej pozycji rynkowej. I zamierza z tego korzystać.

Warto bowiem wiedzieć, że w ramach tego porozumienia PKN Orlen jest zobowiązany do dostaw etylobenzenu po wybudowaniu i uruchomieniu najpóźniej w 2010 r. instalacji etylobenzenu o zdolności produkcyjnej 120 tys. ton rocznie. Współpraca surowcowa z PKN Orlen S.A. obejmuje również dostawy butadienu, które w przyszłości ulegną istotnemu zwiększeniu oraz frakcji C4.

Równolegle w czeskich Kralupach, gdzie mieści się siedziba firmy Kaucuk Kralupy przejętej kilka miesięcy temu przez Synthos, realizowana jest budowa nowej instalacji butadienu i rafinatu 1 w ramach umowy joint venture z Unipetrolem a.s. Stabilizacja bazy surowcowej ma przyspieszyć realizację kluczowych inwestycji poprawiających pozycję konkurencyjną Grupy Synthos na rynku. Są to przede wszystkim inwestycje poszerzające ofertę Grupy oraz zwiększające skalę jej działalności.

Jak przedstawiają się konkrety inwestycyjne, które wpłyną na przyszłą pozycję Synthos?

Jednym z nich jest budowa instalacji do produkcji kauczuku polibutadienowego o rocznej nominalnej zdolności produkcyjnej 80 tys. ton. Część tej produkcji będzie dostarczana do fabryk opon Grupy Michelin. Inwestycja ta jest następstwem podpisanej osiem miesięcy temu umowy pomiędzy Synthos a Spółkami Grupy Michelin. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Michelin licencji na technologię produkcji kauczuku polibutadienowego w oparciu o katalizator neodymowy (PBR Nd)) oraz przekazanie know-how w zakresie budowy instalacji służącej właśnie do produkcji kauczuku polibutadienowego.

Czytaj więcej: Rynek 831 Guma, kauczuk 161